Skip to main content

AT WÀSANAETH MAT, 1855. ?3an ©Iggt'aetl) Jf. ^rtrîjarír ar î£. Hoìierts. CYNNWYSIAD. traf.tpodau, &c. I Yr hen wrandawr.........15GJ 'Baptist W. Noel, ar fed- j ------ ydd ........................131 cofnodion yr ysgol sab-^ 'Deongliaeth..................135 iîathol. ^Pa beth yw C'ristion? ... 143 Penuel, Ban^or............157" Trenwau sectyddol, &c. 145'Carmeí, Pensarn .........157* ^Tîidw y Sabbat'h............ HT^Moelfre........................158< ^Gramadeg ..................150'Siihowy .....................158* rnKGt,TU ATHRONYDD. NEWYDDIOS YR AMLEN. Tarthiant..................... 151 W. B. Gurney, Ysw.......]5y< «Atebiona Gofynion... 153 India........................... ]5y< ------ ÍY Cenadon newydd.......15lJ< BARDDONIAF.TH. " FfraUlC........................ 15y< Gallu Duw ..................15G Bunnah .....................15y< Prydferthwch dyn.........15GJAt eglwysi ac unigolionC^ljBiM LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y REDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIHPRWYWYR. Acar we.rth gun Ilughes a Bnller, 15, Sl. Martin'» le Grund, Llundain. PRIS CEINIOGr.