Skip to main content

oíèüo Ci»fr« íìetoeöìr. o^fr* IIiiif 51. M YR gr $en (fêptres. ŵjìfé^ Rhif359. ÎÉM*- ATHRAW, r WASANAETH MAWRTH, 1855. Dan ©Ingíaetí) Jf. fêricljarìr ne £. ÎSoierts. îM( CYNNWYSIAD. Ìí-o- traethodac, &c. iTrefn iachawdwríaeth í^-oBaptist W. Noel, ar fed- .-Jfo- y'd...........................(>~ <>~í>tsj-oNapoleon I., a'i rodd...... 71 ỳf^LçytiYiagei'.d y bywyd dynol 76' '.öoDeigiyn hiraethlon, &c ... 79 CON'GLYIl ATHRONYDD. Ì|-o Effeithiau gwres.—yr hin 81 ,Atjbbion a Gofynion... 83 barddoniaeth. ; Y saint yn y nef ............86 ' I'a beth sy'n hardd.........8fi Cof goìofnau'rllwybrcul.. S7 Englynion, &c...............ff 'Cysur y Cristion mewn gorthrymderau............87 KDeigryn gaiarmab ieunnc ar ol ei fam ..............: 87 ^Llwyddiant yreféngyl......88 ' Effeithiau gwaed Crist ... 88 Einyn COFNODION YR YSGOL SAB-«|?S BATIIOL. RhosJlanerchrugog ........89 < Llanelltyd, Vardre, Mor- ganwg........................89< Bethesda, Maesaleg.........90^ Sirhowy ........................ÖO^^g^. Nant, Mwnglawdd .........90^1%^.«. Llangerniw.....................91 i ('armel. Fron..................92 ' Garth, Trefor..................92^—. AMRYWIAETHAU. *^ 'ynnaliad crefydd .........93^ Gwlad yr haf a'r Gatrawd Cymreig.....................94' Manion ........................94< Newyddion yr Amlen......9ä< LLANGOLLEN: ífo^AUGRAt'rWYD ? N AHGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WII.LIAMS, DROS Y DIHPUWYWYIÌ. >$ío Acar wcrth gan Huglics a Butlcr, 15, St. Martin't (e Grand, Llundain. CBINIOÖ.