Skip to main content

YR ATHRAW. Peaaf peth y w doethlneb, eaíadctoethineb, acâ'th hollgyfoeth caisddeall.' TACHWEDD, 1854. RHIF X.—PEN. III.-^PARHAD ADRAN II. GAN E. ROBEHTS, CEFN BYCHAN. II. Natur y cyjammod Cenedlaethol Abrahamaìdd. Wedi dangos eisioes mai adnewyddiad o'r eyfammod âg Abraham ydyw cyfammod Seina, &c, ystyriwn yn awr eiriau y cyfam- mod hwn. Dywedodd yr Hollalluog wrth Abraham, " A mi a'th wnaf yn genedlaeth fawr." " I'th had di y rhoddaf y tir hwn." " I'th had di y rhoddais y wlad hon, o afon yr Aipht hyd yr afon fawr, afon Euphrates." (Gen. xii. 27. xv. 5. 18. xvii. 6—8. Ecs. vi. 7. xix. 5, 6. xxiv. 3. 7.) " Gwnewch chwithau fy neddfau, a chedwch fy mamedigaethau, a gwnewch hwynt; á chewch drigo yn y tir yn ddvogel." (Lef. xxv. 18. xxvi. Num. xiv. 11, 12.28-34. Deut" iv. 23. 2G. xi. 26, 27. xxix. 9.) Ond darllen yr ysgrythyrau hyn, canfyddir y pethau a ganlyn :— 1. Fod y cyfammod hwn wedi ei wneuthur â'r holl genedl. Gofynai Duw i Israel ufyddhau iddo ef, ond os byddent an- ufydd, byddai iddynt gael eu collt'arnu a'u cosbi; ond cosbid hwynt fel pobl cyfammodol. Gofynai y cyfammod iddynt fod yn santaidd; ond gwnaed ef á hwyut oll, y santaidd a'r ausantaidd, megys plant Abraham. Megys nad yw Pryd- einwr yn peidio a bod yn Brydeinwr o herwydd ei fod yn ansantaidd, felly.nid oedd Israeliad yn peidio aroi yn nghyf- ammod Abraham, o herwydd ei fod yn annuwiol. 2. Yr oedd bendithion y cyfammod hwn p gyineriad all- anol, ac nid oedd yn cynnwys iechawdwriaeth, na chyfnew- idiad calon, na dawn yr Ysbryd Olân. Yr oedd yn sicrkau llwyddiant tymhorol, dyogelwch rhag gelynion^ a llawer o fanteision crefyddoî, tra y parhaent yn ufydd. Yr oedd Duw yn dangDs ei toà gyda.hwy yn y Shechina; anfpnodd broph- wydi í amlygu idüynt ei ewyllys; 'yr oedd gair Duw gan-