Skip to main content

YR ATHRAW. 1 Penaf peth yw doethineb, cals ddoethineb, ac â'th holl gyfoeth cais ddeaìl." HYDREF, 1854. Y V&MVBLB&XBM WWBmBL9MdÛSMBiM. GAN J. WILRINS AC R. ELLIS. Mai yn nghanol ein bywyd yr ydym yn angeu, sydd wir- ionedd a ddylai gael ei argraffu ar ein nieddyliau bob dydd yn eín ymwneyd â phetbau y fuchedd bresenoi, a'n dirgym- nell i ddyfalwch ac egni yn nghyflawniad ein dyledswyddau fel aelodau o gymdeithas, ac fel bodau cyfrifoì i'r farn a fydd. Adgofir ni yn fynych o'r gwirionedd pwysig hwn, trwy sym- udiad ein cyfeillion o dir y rhai by w ; ac yn mysg ereill o'r rhai a adwaenem ac a garem, y mae genym i hysbysu i ddar- llenwyr yr Atuhaw, fod ein nauwyl frawd, y Parch. Jamej Spencer, gweinidog y Bedyddwyr, Llanelli, wedi gorphen ei yrfa, ac wedi myned i dderbyn coron y bywyd, yn 42 mlwydd oed. Ar ol niisoedd o nychdod efe a hunodd yn yr Arglwydd ar y 7fed o Fai, er galar dwys i'r gymydogaeth, a cholled dirfawr i'r eglwys, ar yr hon y buasai yn f'ugail ffyddlon a Hafurus am ragor na phynithcg mlynedd. Yr oedd Mr. Spencer yn enedigol o Dreffynon, swydd Fflint. Yno y dechreuodd brcgethu, ac wedi bod dair blynedd yn Athrofa Pontypwl, yn f'yf'yriwr diwyd a Uafurus, neillduwyd ef yn weinidog ar eglwys capel Seion, Llanelli. Yma y bu yn llafurio gyda derbyniad a defnyddioldeb mawr, hyd oni welodd yr Arglwydd yn dda ti gymeryd ato ei hun. Yr oedd yn ddyn o alluoedd meddyliol tuhwnt i'r cyffredin, a chwaeth goethedig o'r egwyddorion cywiraf—yn gyfaill di- dwyll, ac yn " weinidog da i Iesu Grist." Gadawodd 8r ei pl weddw alarus ac unig, yn gystal a chylch ëang o gyfeill- jon gwresog, y rhai y bydd ei gotfadwriaeth yn fendigedig iddynt am flynyddau lawer. Cofìr gyda theimìadau hir- aethlawn am ei weinidogr.eth oleuedig a gwresog, am y llafur nieddwl a arddangosid yn yr areithfa, ac am ei awyddfryd a'i ymdrech i adeiladu yr eglwys, a darbwyllo y drygionus ì