Skip to main content

YR ATHRAW. " Paaaf pjth yẃ docthlneb, cai> ddoethineb, ac â'th holt gyfoeth calt ddtall" AWST, 1854. BHIF VII.—PEN. III. OAN E. IÎOBE TS, CE"N RVCHAN. Aiîran î. Ystyriaethatt cyffredino/ i ddattgos nnyliyfreifh- londeb bedydd babatiod. Gwelsom mai < yttes ddifrifol o edi- feirwch, ti'ydd, ac ymroddud yw bedydd, \r hon nas jjall neb ,ŷi gwneyd yn gywirond credadyn; ac nn ddylid ei w/-myddu i neb hel) gyft'es o ftydd. G m na .>ll hibanod roddi y fath gytt'es, ni ddylid, mewn un tnodd eu bedydd <», heb aw< urdod benodol oddiwrth (îrist, yr hyn nid oes genym ; neu esi..innl- au oddiwrth yr npostolion, yr hyn nis geUir eu cael. Gan i Giist wnentlinr bedydd yn wtithr<d wirfoddol. Pa awdurdod sydd gan ei weision i roddi uìi arnîl yn ej lle, yr hoti sydd hoÌlol orthrechol ? N< fedyddiwyd uu b ibm *»rio-d trwy ei gydsyuia I, ni aiirltydeddodd un dyn a f dyddiwyd yn ei f'abai.dod,or<liuliad Cr;st yn beisonol; jforthreuîiw.ya ef i fuieddan vroiduih;id,p,inoedd <> <>r. nyuiwybyd us a < hareg. A iill hyn fod ytt ei le? (îan i Gnst nfyn beìiyd I fd |>rotì'es o tt'ydd ynddo ei hun, sut y gall eî weision yn gyfreithlon, ei weinyddu i'r rhai na allant wneutliur prott'e-, i tlu-ẁ.y hyuy liollol newid cymeriad ei ordinluid? G.i i iddo w eutliur edifeiiwch a ti'ydd, yn angheurheiMinl i fedydd, |>a awdnrdòd •ydd gau neb i roddi yuiaith ei orchyinyn trwy fedydûoy rhai na chredasaut ae nad edif.rluisani? A < hau jdr'o <>r« ueinio inai saint a tì'yddlon Irodyr oeiU i gael eu dwyn i gymdeitlias saint a ftyddlon frodyr. trwy yr ordinhad ju led- ydd.sutygall gwaith eglw.vsi, wrtli dde; byn trwyddi.firbauod diailenedigac auyiuwybyddus yu eu 11 • f<> 1 y iawn? Y mae «edydd bahanod yu gwahani.iethn y.n hai.f.ido', oddiwrth f<idvdd y crtjdiuioi. Y n\*e, y cred'dvu yn wr'e thr.-dol yn oerbyniad bedydd, eiÊiir y babun sydd udd'êfol; tfofyija y