Skip to main content

YR ATHRAW. - ' Pcuaf peth y w dosthineb, cais ddoethineb, ac â'th holl gyfosfh cais ddeall." MEHEFIN, 1854. BAF1PIOT 1» »1&9 A38L MM©©„ RHIF VI.----PEN. II. GAN E. ROBEUTS, CEFN BYCHAN. VII. Cynnysgaetha arferiadyr egìwysi yn y canrifoedd cyn- taf o oes Cristionogaeth, bt auf maì credinwyr yn unig a ddylent gael cu bedyddio. Nid yw yn anghenrheidiol. ond dwyn un prawf pellach í'od bedydd yn yr eglwysi apostolaidd yn cael ei ystyried yn broffes o ffydd. Os felly yr ystyrid ef, gallem ddysgwyl canfod yr un gred yn para i dycio am beth amser. Ac os piofir i'r gie.d hon fod yn gyffredin yn y pedair canrif eyntaf o oes Cristionogaeth, gallem ystyried ei fod yn cyfleu rhyw brawf ei bod hefyd yn gred yr oes apostolaidd. Megys y tuedda eglwysi at ddirywiad, gallem ddysgwyl canfod llacäad mewn athrawiaeth a dysgyblaeth yn codi o honynt eu hunain, ond braidd y gallai newyddiant yn gofyn rhagor o ysbrydolrwydd a hunanymwadiad dycio i unrhyw helaeth- rwydd. Gellir cynnwys yr hysbysrwydd a feddiannwu ar y niater yma dan y pedwar pen canlynol:— 1. Yn yr eglwysi boreuol ni fedyddid rhai dan holiad, (chatechumeus.) " Ni chyfrifa Eusebius ond tair urdd (yn yr eglwys), llywodrae-thwyr, credinwyr, a chatechumeniaid." (Bingham,i.22.) " Mae yr enw credinwyr yn cael ei gymeryd mewn synwyr mwy caeth, yn unig am y gwyrlleyg (laity), crediniol neu fedyddiedig, mewn gwrthddynodiad i wŷr llen (dergy) a. chatechumeiiiaid." (23.) " Yn yr ystyr yma yn gyífredin y defnyddir y geiriau credinwyr, pistoi, fideles, yn y swasanaethau cyffredm (liturgies), a'r canonau hynaf- ^aethol i wahaniaethn y rhai a fedyddiwyd ac oeddynt yn cael eu goddef i gÿfranogi o'r dirgeledigaethau santaidd «ddiwnh y catechumeniaid." (24.) " Y credinwyr, pistoi üenfideleSf gan eu bod yn gyfryw ac oeddynt wedi eu bed- yddio, a thrwy hyny wedi eu gwneuthur yn GristionogioH