Skip to main content

YR ATHRAW. IVn*f pethyw doethineb, oaU ddoethüieb, »c â'th hoil gyfoetti c»i« ddetH." EBRILL, 1854. HlllP IV. — PES. II. OAN E. ROBEKT8, CE' N BVCHAN. V. Bedtid<ìiadau Aposlotuidd. " Bydd i ni yn awr chwili» mtwn trtfn weinyddiadau bedydd ar ol adgyfodiad ein Har- glwydd, yr hyn a gynnwya yr esboniad mwyaf eglur ac attatebadwy ar y genadwraeth i fedyddio, a roddodd ya flaenorol i'w ddysgyblion. " Bedydd y tair mit dychweìedigion ar ddydd y Penteeotl. (Ac. ii.j Wecli i'r un dyagybl ar ddeg, a'r ugain a chant canlynwyr ereill barhau mewn gweddi a dysgwyliad am addewid yr Ysbryd hyd ddydd y Pentecoet, yn ddísymwth ilanwyd hwynt â'r Ysoryd G!ân, yn nghyd a'r holl dŷ Ue yr ocddynt yn ei.*tedd. (adn. ì—6.) Wedi eu bedyddio fel hyn yn y dylanwad dwyfol, yr oeddynt ar unwaith yn ddyniou newydd. Wedi clywed am hyn, cynnullodd y niiloedd gwỳr bucheddol oedd wedi dyfod i'r wyl i'w gweled. Yn llawn o »«1 a brwdfrydfdd nefcrr, ac awydd i oponeddu lesu ac achub pecìiaduriaid, dechreuodd yr apostolion bregethu Crist idd- J'ìit, gan cu hanerch, trwy y dyfanwadau nefol, yn eu gw*- nanoì ieithoedd, pa rai oeddynt o'r blaen yn anadnáhyddus iddynt. Llanwyd y gwyddfodolion â synedigaëth." (adn. T r~13.). Yna anerchodd Pedr drigolion ierusalem a'r dyeithr- 'aid bucheddol a'u hamgylchent. Haerai mai gwaith yr «'nbryd a addawai Duw trwy y prophwyd Ioel oedd hjui oll, (»dn. 14—19,). a'i fod yn cvnnwya prawf fod d'ydd rh<tg- ddywededig.yr Arglwydd gerllaw. (adn. 20, 21.) Fod Iesu *edi oi loímddio mewn inodd pechadurus ganddynt yn ol py> ghor üuw, ac wedi et gyfodi oddiwrth y meirw yn ol y prophv ydoliaethau, o'r hyn yr oeddynt oll yu dystion, (ndn. -2—32.); fod yr Iesu croeshoelícdig wedi esgyu i ogoniant,