Skip to main content

YR ATHRAW. "Penaf peth yw doethineb, cais ddoethineb, acâ'th hollgyfoeth cais ddeall.' IONAWR, 1854. MW&W III, GAN E. EVANS, DOWLAIS. MAEpechod wedi gwahanu dynion, a'u gyru ar wasgar, a'u gwneuthur yn elynion ac yn ddyeithriaid i Dduw ac i'w gilydd; ond y mae crefydd wedi ei bamcanu i wrthweithio y drwg hwn, i grynhoi, i gasglu, ac i uno dynion yn nghyd: ac y mae y Beibl i'r dyben i ddangoa yr undeb sydd yn cael ei ffurfio rhwngdynion â'u gilydd trwy yr efengyl, yn eu galw yn "frodyr santaidd," yn "dŷ ysbrydol," yn "braidd Duw," yn "gorph Crist," yn "deuhi y ffydd," ac yn "deulu Duw :" wrth hwn yr ydytn yn golygu, "Églwys Dduw yr hon a bwrcasodd efe â'i briod waed." Os ydyw pechod wedi ysgaru teulu Adda, mae gras trwy yr efengyl, o'r teulu gwasgaredig a dinystrioí bwn, yn crynhoi teuîu arall, teulu newydd, yr hwnaelwir yn u deulu y ffydd." FfyddloniaidynNghrist Iesu ydynt ei holl aelodau: o bóbl yn proffesu ffydd ynNgbrist, ac yn byw trwy ffydd ar Fab Duw, y mae yn cael ei gyfansoddi. " Teulu Duw" ydyw. Duw ydyw ei Dad, mae yn anwyl iawn gan Dduw, a'i ofal yn fawr am dano. Nid ydyw yr eglwys ac y mae crefydd yn ei chyfansoddi, ond un teulu, brodyr ydynt ei haelodau, maent wedi eu geni o'r un Tad, yn medäu ar yr un ysbryd, yn ymborthi ar yr un lluniaeth, yn cael eu rheoli gan yr un deddfau, mae eu hawl yn gydradd i'r un rhagorfreintiau, a'r un etiíeddiaeth sydd ìddynt. " Os plant, etifeddipn hefyd, sef etifeddion i Dduw, a chydetifeddion â Chri&t." Fel teulu, mae eglwys Dduw yn 1. Yncynnwys ynddi amryw aelodau. Nidydywyn hriod- ol galw nn yn denln, gall teulu fod lle na byddo ond dau neu ẅi; nid ydyw pob teulu yr un nifer, ac yn mhob teulu y mae rhai o wahanol oedran a maintioli; felly eglwys Ddnw, eyf- ansoddir hi o rhyw nifer o gfedinwyr proffesed^fyn'Nghrist, ac y mae y rhai hyn yn gwahaniaethu yn fawr yn eu hoed-