Skip to main content

YB, ATHRAW. " Peoaf peth y w doethineb, cais ddoethineb,>c â'th holl gyfoeth cais ddeall." MEDI, 1853. SOr3?TO3D®2>M!r Aft ¥ ©TO® «TOffAff ^ír fca un y cyfododd ein Harglwydd lesu ofeirw. OAN HEN BELICAN. Math. xxviiî. 1. Marc xvi. 1. Luc xxiv. 1. Ioan xx. 1. Y cyfnod pwysicaf o holl ddyddiau y ddaear, er dechreuad y byd hyd ail ddyfodiad Crist, yw y dydd cyntaf o'r wythnos. 1. Gwnaed ef yn wrthddrych y prophwydoliaethau dwytbl cyn dyfodiad Crist yn y cnawd, a dysgwyliad Mab Duw yn amser ei ddarostyngiad yn ein byd ni. Canys adgyfodwyd ef yn oi yr ysgrythyrau, (1 Cor. xv. 4.) oblegyd " Dywedodd yr Arglwydd wrthyf, Fy Mab ydwyt ti, myfi heddyw a*th gen- edlais; canys ni adewi fy enaid yn uífern, ac ni oddefi i'th sant weled llygredigaeth. Efe a'n bywha ni ar ol deuddydd, a'r trydydd dydd y cyfyd ni i fyny, a byddwn byw ger ei fron ef." (Saìm ii. 7. xvi. 10. Hos. vi. 2.) Ni ddywedai Crist un amser wrth ei ddysgyblion am ei farwolaeth, heb son hefyd am y trydydd dydd, feí atnser penodol ei adgyfodiad; obleg- yd yr oedd yn rhaid iddo, nid yn nnig adgyfodi, ond hefyd adgyfodi y trydydd dydd; pe amgen buasai y prophwydi yn dywedyd yn ofer. (Math. xvi. 21. xvii. 23. Luc ix. 22.) 2. Yn foreu y dydd cyntaf o'r wythnos y terfynodd tymhor bywyd darostyngol Mab Duw ar y ddaear. Llafuriodd Crist yn ei fywyd yn y byd dros ogoniant ei Dad, gyda yr hyfryd- wch penaf, ac o'i wirfodd y gwnaeth leshad i gyrph ac en- eidiau dynion. Dyoddefodd. lawer hefyd, yn amser ei ddar- oetyngiad, oddiwrth ddialbl, oddiwrth ddynion, ac oddiwrth IJduw ; " Oblegyd efe a ddyg ein pechodau ni yn ei gorph ei nun ar y pren< Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef. ^ r Arglwydd a roddes arno ef ein hauwiredd ni i gyd." Ond gorphenodd ei waith ar y ddaeai', yn nos angeu, a nos