Skip to main content

\Ý YR ATHRAW. " Peaaf peth yw doethineb, cais ddoethineb, ac â'th holl gyfoeth cais ddeall.' AWST, 1853. CYFFF.LYBIAETUAU ODDIWRTH BETHAU CYSEGREDIG. Nis gallwn fod yn rhy ochelgar rhag ystyried ymaàroddion 5'» gyffredinuiselwael, a thgwyll, pa rai a ystyrid gan y bobl y ìlefarwyd hwynt wrthynt, yn eglur a goruchel. üs oedd yn anghenrheidiol rhoddi y gocheliad hwn wrth lefaru am ar- dduliiau agymerwyd oddiwrth wrthddrychau naturiol ac ar- ferion bywyd, pa faint mwy wrth lefaru am gyfFelybiaethau oddiwrth ddirgeledigaethau santaidd crefydd. Er fod liawer o'r ardduiliau addefnyddiai beirdd y Beibl wedi eu cymeryd oddiwrth wyneb naturiaeth, ac arferion bywyd; perthynol, yn neillduol, i'w gwlad eu hunain, eto addefwn fod llawer o lìonynt yn adnabyddus i ranau ereill o'r ddaear; eithr am y cyfi'elybiaethau a ddefnyddid oddiwrth arferion crefyddol, yr oeddynt yn perthynu yn neillduol i bobl Iudea, ac nis gelliddysgwyl iddynt fod yn eglur iawn i drigolion gwledydd ereill. O herwydd hyn teilynga y gwrthddrych yinchwiüad «nanwì er ceisio adferu yr arddulliau dan sylw 1 ryw fesur ' ardderchowgrwydd naturiol barddoniaeth Hebreaidd, yr hon a ltwyrchai gynt gyda y fath ddysgleirdeb. Cynnwysai ygrefydd Hebreaidd gylch helaeth o drefniad- au dwyfol a dynol. Vr oedd ynddi nid yn unig boi) peth a berthynai i addoliad Duw Israel, ond hefyd estynai ei gweith- rediadau dros bethau y wladwriaeth,—cadarnhad ei chyf- feithiau, fîurf, a gweinyddiad cyfiawuder, a bron dros bob peth teuluaidd. Ỳ mae anghenrheidrwydd am y gofal mwyaf 1 Sanfod yr undeb hwnw 6ydd rhwng pethau naturiol a nî^, * U cr^y^dol, canys os bydd i ni gamgymeryd mewn