Skip to main content

YR ATHRAW. " Peaaf peth y w doethineb, cais ddoethineb, ac â'th holl gyfoeth cais ddeali." GORPHENAF, 1853. RHIF III. GAN E. ROBERTS. Gan obeithio fod y darllenydd wedi gallu amgyffred yr iyn a ddywedasom y tro diweddaf am drydaniaeth, a'r modd /«.,«!,.._',.,;.. ,.e__:.,;...., aj~.,„..„ .,...„ u,„., ,. ,v,„,j,i ....,.,» ..„ dwyn y gwyfr sydd wrth benau yr hyrddiadyr 1 gylfyrddiad â'ugilydd cyn y eyniera ffrydlifiad o'r trydaniaeth le. Oher- wydd nyn tybid gynt fod yn rhaid cael dwy wyfr er danfon un genadwri gydaypellebyr; a dyma fel ygwneidypellebyrar y dechreu. Gelwid y gwyir liyn yn wyfr oywysol a dychwelol (conduciing andreturning.j Dangosodd ymchwiliad pellach, fel y nodwyd, y gellir hebgor un o honynt, a gwneir hyn yn yr holl bellebyron sydd mewn gweithrediad. Effeithir hyn drwy gydio dernyn o fetel wrth ben y gwyfryn dychwelol (relurning tiire) a'i gladdu yn ddigon dwfn i gyrhaedd lleith- der y ddaear. Gwneir hyn yn y ddwy swyddfa, hyny yw, yn y swyddfa o baun yr anfonir, ac yn y swyddfa lle y der- bynir y genadwri. Codir y gwyfryn arall ar y pyst â pha rai y mae pob un sydd wedi gweled cledrffordd yn adnabyddus. Pan anfonir ffrydlif o drydaniaeth ar hyd y wyfryn sydd ar y pyst, gwasanaetha lleithder y ddaear i greu cylchedd, a rheda ffrydlif o drydaniaeth wahanol o'r naill feteì sydd wedi eigladdu i'rllall i gyfwrdd âg ef, nesy bydd cyfartaledd wedi ei ennill rhwng y ddau ryw drydamaeth ar hyd y ffordd. Fel hyn y mae lleithder y ddaear yn ateb yn lle y gwyfryn ddychwelol. Gwir fod mwy nag un gwyfryn yn cael eu cario ar hyd y pyst, ond nid oes ond un yn perthyn i bob ar- wydd blad (dial,) a dim ond dwy yn y cyffredin yn perthyn i r uii swyddfa, hyny yw, un i bob arwyddblad sydd yn y swyddfa.