Skip to main content

YR ATHRAW. 1 Penaf peth yw doethineb, cais ddoethineb, ac â'th holl gyfoeth cais ddeall. MEHEFIN, 1853. IMffD oraBLMÄlDäi ¥ &1UB&. Yn ein hyspfrif ddiweddaf dangosasom y moddion a ddef- nyddiai beirdd y Beibl, i gadw yn eu duíloedd ffigurol yr un- deb perffeithiaf rhwng eglẁrder ac ucheledd. I gyrhaedd hyn defnyddient, yn gyntaf, arddulliau oddiwrth wrthddrych u adnabyddus; yn ail, yn eu defnyddiad, cadwent at yr un Uwybr, trefn, neu debygolrwydd; ac yu ddiweddaf, defnydd- ient yn fwyaf mynych, yr arddulliau hyny ag oedcìynt fwyaf adnabyddus, a chynnwysiad pa rai a ddeallid oreu. L)aw gwirionedd y nodion nyn, yn fwy eglur, os ystyriwn y cyfFelybiaetb.au hyny a gymerir oddiwrth yelfyddyd, inoçs- au, ac arferion bywyd. Yr oedd holl yrfa bywyd gynt, yn mhlith yr Hebredid, yn syinl, ac unffurfiol i'r graddau mwy- nf. Mwynhant oll yr un rhyddid; ac fel ^wiail yn tyfu o'r un boncyff, nieddant yr un achyddiaeth a graddau. Nid oedd yn eu plith enwau gweigion nac aiwyddion o wâg ogon- iant. Hyny o wahaniaeth a ganfyddid ÿn eu mysg a gyfud- ai oddiwrth./iy?í7/<Z rhinweddoí, parchusncydd oearun, a ywas- anaeth i'r wladwriaeth. Eu prif orchwylion oedd cynhyrchu ýd, ffrwythau coed, a meithrin anifeiliaid. Yr oedd pob teulu yn meddu tyddyn o dir, heb fod arno na threth nac ardreth. Cyfranent roddion at wasanaeth eu Duw, a theyrnged, neu rodd i'w brenin. Nî allai neb werthu ei dyddyn yn liwy, na blwyddyn y Iubili. Cynhyrch daear, da-n fendith Duw, ac epiliad eu hanifeiliaid oedd eu golud Nid oedd yn un àar- ostyngiad i'r uchaf yn eu gwladwriaeth, i lafurio y ddaear a phorthi anifeiliaid. Darlíenwn am bersonau hynod yn cael eu galw i'r swyddi uchelaf a santeiddiaf, oddiwrth y defaid, y gwartheg, yr aradr, a'r ffust: megys Moses, Gedeon, Eliseus, Dafydd, ac Amos. Nid rhyfedd, gan h^'ny, fod y beirdd Hebreaidd yn tynu y rhan liosocaf o'u cyftelybiaetb.au oddi-