Skip to main content

CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH **Y BEDYDDWYR.*^ 'Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." — Paul. GOLYGYDDION:— Parcbedìaìon 0. Dauìes, O.ü.; fỳ. C. Wìllìams; a J. R. morrìs, î).î). RHAGFYR, 1906. C Y N N W Y S IA 1). TRAETHODAU. &c. Ffyddlondeb presennol Bedyddwyi' Cymru yn ei ddylanwad ar eu ílwyddiunt dyfodol. Gan y Parch. E. Evuns.............................. 30fl Gweíy y Pêrlysiau.................... ................................ 316 Trychineb teuluol.—Y canlyniadau. Gan y Parch. D. Powell........ 317 TWYSBNAU O WAHANOL FEUSYDD,— Duwyn cyhoeddi ei foddlonrwydd yn ei Fab................................... 321 " Llaẁenychu yn nghyfanneddle ei ddaear ef".............................. 322 "Rhoddaf iddỳntun galon"........................................................ 322 Adolygiad y Wasg,— My Baptism, and whatledtoit................................................... 323 Adroddiad Cymmanf a Món....................................................... 323 Yr ATHEAW................................................................................. 323 BARDDONIAETH. Crist yn mreichiau Simeon. Gan Uenoro'r Llicyni................... 224 Pennillion cott'a i'r ddiweddar Mrs. Ann Roberts. öan Chcäym Lleyn .............................................................................. 324 Nadolig Crist. Ot&nlseifion..........................................- 324 Mewn tymhestl ar y môr. Gan Pedr Wáiih................................324 Y Gonol Genadol........................................................................... 325 Hanesion Cyfarfojdydd.................................................................3-6 Bedyddiadau.................................................................................... 326 Darlithiau............................................................................... 326 ADOLYGIAD Y MlS ............................................................................ 327 Manion .....................................................................................308 Ambywiaethau..........................................................................328 Manion .................................................................................. 330 Y Cynnwysiad................................................................................331 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GMEAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.