Skip to main content

CYHOEDDIAD MISOL y Greal: AT WASANAETII ^*Y BEDYDDWYRJl^- "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." — Paul. GOLYGYDDION:- ParcDedìôìon 0, Dauìes, O.D.; f>. C. Wìllìanis; a J. J\. morrìs, D.O. HYDREF, 1906. G Y N N W Y S I A 1). TRAETHODAU. &c. V Bedyddwyr yn cu Byd-Gyngres. Gan y Parch. Moses Roberts Trychiueb teuluol. Gan y Parch. D. Powell................................ Gwely y Pêrlysiau . .................................................. Ffyddloniaid aunghofìedig yn mhlith y Bedyddwyr. Gau y Parch. J. Gwyddno Williams............................................................. Portread y gwir Gristion. Gan y diweddar Barch. ,T. Prichard. D.D. William Law, M.A., ar yr ymarweddiad Oristionogol. Gan v Parch. O. Davies, D.D............. ......................'.. Y diweddar Mr. J. R. Jones, (Aìltud Glyn Maclor , Gan Mr. R. Môu Roberts........................................................................ TWYSENAU o Wahanol Fetjsydd,— Caethiwed Seion....................................................................... Galwedigion Iesu Grist.............................................................. •sv.ì 256 261 262 264 Adolygiad Y Wasg.— Tho Internatioual Critical Commentarv........................................... i'7o The Century Bible........................................................... k*i Y Traethodỳdd.......................................................................... 27 i BARDDONIAETH. Ynytýyno«. Gan T. T. H...............................................-'74 Knneiùio yr Iesu. Gan M. H. Cbarles....................................... 27ô Teyrn marwotaeth. GanM. Jones.............................................. ü75 y gonol genadol........................................................................... -'70 Hanesion Cyfaefodydd.................................................................277 bedyddiadau.................................................................................. 279 Galwadau......................................................................................... •J7'.l ADOLYOIAD Y MlS ............................................................................ 27!» LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GRËAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.