Skip to main content

Cyfrol LV. SEFYDLWYD 1852. Ehif 656. y 6real: CYHOEDDIAD MISOL Hl AT WASANAETH -h|cY BEDYDDWYR.*^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." - Paul. GOLYGYDDION:- Parcbedìflìon 0. Daẁs, D.D.; fi. C. Wìllìams; a 3. fl. morrìs, D.D. MEDI, 1906. Y C Y N N W Y S I A 1). TRAETHODAU. &c. Myfyrdodau yn Llyfr y Dadguddiad. Gan y Parch. T. Davies..... 225 ............. 228 Cymreig Fy Nyddlyfr. Gan y Parch. J. Symlog Morgan Chwarter Canrif Cymdeithas Ddirwestol Bedyddwyr Lerpwl a'r Cyffiniau. Gany Parch. J. Davies..........'.................." 231 Gwely y Pê.rlysiau............ .....................................237 Y bywyd Cristionogol. Gan Deiri Gl»n Chcyd .. ........ ......238 Y diweddar John Palmer, Ysw., Amlwch. Gan Mr. R. M. Roberts 2U TWYSENATJ 0 WAHANOL FEUSYDD,— Iesu ynrhoibrii'rddaear............................................................. 243 Swydd diaconiaid.......................................................................... 244 Adolyoiad y Waso,— The Century Bible. .................................................................. 244 The Cry of the People............................................................. 244 Yr Atheaw................................................................................. 245 BARDDONIAETH. "Do.s hyd y diwedd." Gan loncerth Ddu ........................................ 24:. Y bedydd santeiddiol. Gan H. W........ .................. 2i.'> I Llewelyn Griffiths, Ysw., Y.H. Gan Amph Ghjìì Eb,<„............... 24ö Arol Mr. Moses Moss, Pandy'r Capel. Gan M. Davies............... 24G Y GONOL GENADOL........................................................................... 246 HANESION CYFAEFODYDD.........................,...................................... 247 BEDYDDIADAU.................................................................................... 2I!> GALWADAU........................................................................................ 24Ü PHIODASAf......................................................................................... 240 ADOLYOIAD Y MlS ............................................................................ 24!» AMBYWIAETHAU.............................................................................. 2-'>l MANION ......... . 252 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS. SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.