Skip to main content

Cyfrol IV. SEFYDLWYD 1852. Rhif 652. y 6rcal: r* CYHOEDDIÄD MISOL AT WASANAETH -HcY BEDYDDWYR.*^ Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." — Paul. GOLYGYDDION:— ParcDedìôìon 0, Dat>ìc$, D.D.; fỳ. C. Wìllìams; _______a 3, R. ffîorrìs, ü.ù. MAI, 1906. Y C Y N N W Y S I A 1). TRAETHODAU. &C. Ysbryd Duw a phrofiad dyn. Gan y Parch. H. C. Williams........ 113 Ffyddloniaid aunghofiedig yn nihlithyBedyddwyr. Oan y Parch. j. Gwydduo Williams . ...................................................... 116 Gwelyy Pêrlysiau ............................................. 117 Dadblygiad anafus cymmeriad. Gan y Parch. D. Powell .......118 Odfaon gydag Enwogiou Ymadawedig. Gau y Parch. W. Cyuon Evans, G. & L....... ....... ............... 120 Oenadaeth Gartrefol Cymmanfa Dinbych, Ffiiut, a Meirion. Gan Mr. H. V. Lloyd ...... ......................... 123 Trem ar "Gyfroì Goffa" Dr. Parry. Gan R.R.W........................ 127 TWYSENATJ O WAHANOL FeUSYDD.— Profîeswyr dideimlad................................................................. 130 Crist yn gweddio............ ...................................... 130 Cywilydd i gywilyddio o'i blegyd............................................. 130 Adolygiad y Wasg,— Cyfrol Gott'a.............................................................................. 131 Y Beibla Dirwest—Yr Atheaw ............................................... 132 BARDDONIAETH. Holiadau yr Awen. Gan Syuiìoij ............................................... 132 Dyffryn yn Mai. Gan Synilog " ..................................... 133 Hollbresenuoldeb Dnw. Gau Gicyiuhuì...................................... 133 " Gobeitbiaf, ac nid ofnaf." Gan Betìwì ...................................... 133 Sarah Parry, Oaerynarfon. Gan loan Rhijs.............................. 133 Y nefoedd. Gan ioan Llcyn ..................................................... 133 Y Gongl Genadol........................................................................ 134 HANESION CYFARFODYDD ................................................................ 136 BEDYDDIADATJ ................................................... .............................. 137 GaLWADATJ. . ................................................................................... 137 Darlithiau................................................................................... 137 Marwgoffa ............................................................................... 138 Adolygiad y MTs............................................................................. 138 amrywiaethatj........................................................................... 139 Manion .......................................................................................... 140 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, ÍSWYDDFA'R GBEAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.