Skip to main content

....* ■•' - ' Llyfr A. B, C. Jcj LÌyfr y Dosbá'rth Cyntaf, S_ y cant; Llyfr yr Aiì Ddosbartr). 8s. y cant_ Cyf. XLIV. ■ T GEEAL. RHAGFYR, 1895. "CAKVS Ni AUWN Nl DOIM VN ERBYN Y GWIRI0NE00, OND DROS Y GWIRIONEOO •• -PAUL. í CYNNWYSI' i TRAETHODAU, _c. Ceoadaeth Gartrefol Bedyddwyr Cymru. Gan y Parch. H. C. Williams ............... 30» Y Cymro bncli, Gan y Parch. D. Powell ... 811 Hhwymoyr lesu. Gan Mr. W. Roberts ... 316 Oesdyn. Gan y Parch. T. Lewis ............ 317 Ocîfaon pydaif enwogion ymadawedig. Gan y Parch. W. Evans, G. & L ,,»J|i;'ít.. Adolygiad Y WASG.r TheChristian Doctrine of Imroori. The Argument for Chustiabity ...... Cyfnodolion................................___ Llyfrynau....................................... 319 323 324 BARDDONIAETH. Mobos ar ben Pisgah. Gan Dewi Gwm- draeth ................................................ 324 Cymru Fydd. Gan Mr. W. Terry ........... 325 Llef qd .:»rth y Cenadon at yr ealwysi...... 326 Barisal, Berigttl, a'r cylch ... ................... 326 Newyddiono orsaf Wathen, Con«0............ 326 Y sefyllfa arianol .................................... 327 Haitesion Cyfabfodydd,— Llandudno ...............'.............................. 327 Felinfoel ................................................ 328 Uudeb Bedyddwyr sir Fflint..........-_......... 328 Undeb Bedyddwyr Glanau'r Ddyfrdwy ... 32« Undeb Bedyddwyr Dyffryn Clwyd............ 328 Bbdyddiadau ......................................... 328 Galwadau ..................' .............. 328 Mabwgoffa,— Mr. R. Mitchell, Rhoe.............................. 328 Adoltgiad r Mis,— f Y safle fasnachol ................~.................. 329 ¥ pleidiau yn ymfyddino ...._■.................. 329 HANESION CRE^YDDOL A GWLADOL Y Goíîgl Gbäadol,— Ambswiabthau,— Bedyddw yr Ffraflc a Gwlad y Swiss......... 325 j Yr wythnos weddio—Iouawr5—12fed, 1S96. 3i0 Y Parch. A. M?Kenna. o Soory. Beugal ... 326 ' Mrs. J. Iinnock, Underhill, Congo........... 326 I Y CiinrwisnD ................................ 331 YR ATHRAW: MISOL lc. 70 MLWYDD O'I GYHOEDDIAD. (Yr hynaf a'r hwyaf ei oes o holl Gyhoeddiadau y Bedyddwyr.) ÖdtYCJYPD: Y Parch. H. WILLlMlS, Nantyglo. Cynnwysa yr ATHllAW y tìwyddyn nesaf yr " ARDD FLODAU," gan y Parch. D. OLIVER EDWARDS, Darluniau a Hanes Enwogion, &_., Traethodau, Ymddyddanion, DadleaoJL Darriau ar gyfer y PLANT LLEIAF a allant ddarllen, Tônau, Barddoniaeth, Hanes y Genadaetb, Gofymadau, Atebion, &c , mewn gair, trwy gymhorth LLENORION galluog gwneir ef yn bob help i'n Hathrawon a'n Dysgyblion yn gyffrediuol o bob dosbartli. Anfoner archebion am yr Athbaw i'r Argraffydd, Mr. W. Williums, Llangollen. H0LWYDD0REG Y PARCH. TITUS LEWIS-gy.ddyndda ganlawer ddeullj fod yr unfed argrafliad ar ddegjUlan o'r wassr. Yn'ol barn yr Hybarch. R. Jones.»! Llanllyfni. a íwýr enwoir ereill, hou yw yr Holwysrl(lói_íf oreu a faddwn fel enwad. I'w chaelf yn Swyddfa r Gbbal, arn 2gc yr un. Gwel yr bjr__y_ád.'í-in ein Tbi Holwtddobeg. .w LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A OHYHOBDDWYD GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. 1 • Tj i 11 _ __ fHolwyddoreg- Titus Lewis, 2£c. "1 ÜOl'WyClClOreg' -{Catechism y Bedyddwyr, ljc. W " I r!u|._»ViìarYi rr T> lon+. 1f» xr .'■ì.if «_ _ f ÎCymhyys i bob üosbarth. ...