Skip to main content

■7 ; : ^ g°Llyfr A. B. C. ie.; Llyfr y Dosbarth Cyntaf. 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant- Cyf. XLIV. I GEEAL. TACHWEDD. 1895 Rhif 527. "CANYS Ni ALLWN Nl OOIM YM ERBYN Y Gff!RIQ»EDO, 0N0 DROS Y GWIRIONÍQO."-PAlH. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y Parch. Henry Dnfydd, Llangloffan. Gan y Parch. D. Mathry Morgan.................. 2*1 RhaelnnÌHeth. Gan l\lr. Uavid Basset, (Twrelijahì ....................•................... 235 Cymdeitbns ^yfieithiadol y Beibl,—Myn- et'iad ac apêl. Gan y Parcb. W. IIill ... 288 Iaith anweddaidd. Gan y Parch. J. Frim- ston ................................................... 290 Gweddi yr Arglwydd. Gan"y Parch. Ior- «erth Jor.es.......................................... 295 A vdyw bywyd yn weith ei fyw? Gan Slr. W. Robe.ts .......................................... 299 Diwrnod mawr Cenadol yn Portsmouth ... 303 Hanbsion Cyfarfodydd,— Undeb Bedyddwyr Cymru........................ 303 llnpel Newydd, Môn.i............................... 304 DytfYyn ................................................ 305 Unde'b Dyffryn Conwy aFestmiog............ 305 Heil y'Castell, Llansollen........................ 305 Wythnos o bregethu trwy sir Fíiint ......... 305 ! Bbdtddiadau Galwadau .... Emynau. BARDDONIAETH. Gan Htnri Mgilìn ... Mabwgoffa,— Mrs. Catherine Wiìliams, Llannefydd ."< 0 300 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GONGL GF.NADOL,— ApGl yssrrifenydd y Gymdeithas.............. 301 Otereoeledd yn oiiio................................ 301 Bedyddio yn'y Contro.............................. 301 Gorsaf Sargei'.t ....................................... 302 Mwy o efeneylwyr brodorol..................... 302 Undeb Bedj-ddwyr Ceylon........................ 302 Adolygiad y Mib,— Cyfarfodydd diolchearwch........................ 306 ('yfarfodydd yr Undeb yn Ithyl—Croesaw- ìad y dirprwynetbau-D. Lloyd Georss, Ysw., A.S. —Yr Henadur U. Dnvies, Mer- thyr — Owesti wn addysg — Cymdeithas Genadol Ga'trefol Bedyddwyr Cytnm — Uniad y Bedyddwyr yn y Gogledd...3i>7, 30S Oyfarfodydd Hydrefolyn Portsmonth ...... 308 Gwleidyddol.......................................... 308 H0LWYDD0REG Y PARCH. TITÜS LEWIS.-Bydd yn dda gan hwur ddeall fod yr unfed argraffiad ar ddeg allan o'r wasg. Yn ol barn yr Hybarch. R. .Tones, L'anllj'fni, a crwŷr enwotr ereill, hon yw yr Holwyddoteg ceu a feddwn fel enwad. l'w chael yn Swj-ddfa'r Gheal, am 2jo yr un. Gwel yr hyi-bj'siad am ein Tw Holwyddobeg. Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, #c, I.langollen. Esboniad ar y Testament Newydd, GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) PRISOEDD'. Cyfbol I.—Sheets, 6s. 9c......... Cloth, 8sl 6c.........Persian Calf, lOs. 6c. «• II.— " . 6s. 6c......... " 8s. 6c......... '" «« 10s. 6c. «« III.— " 7s. 3c......... '« 9s. Oc......... " «' Us. Oc. Copi cyflawn " lp. Os. 6c lp. 6s. Oc lp. 12s. Oc. Gwahoddwn ddosbarthwyr y GREAL i gycbwyn CCaijTtJ JfcB3M-<ÍÄ-tJ yn ddioed tuag at gael yr Esboniad, trwy ba rai y cynnorthwyir y derbynwyr ì'w feddiannu mewn dull hollol eemwyth. Rhoddir y chweched yn rhad i bob Clwb, neu i ddosbarthwyr lle na byddo Clubian. Dysgwylir tâl yn mhob amgylchiad gyda'r archebion. Y mae y cyfro'au wedi eu rhwymo yn gryf a hardd, rhai mewn Blue Cloth da, a'r lleill yn y Persian Calf goreu, gyda bevelled boards, a marble edges, abyddant yn addurn i unrhyw iyfrsell. D.8.—Llenad oes dosbarthwyr na Chlubiau, anfimir nn neu y oll o'r cvfrolau i unrhyw gyfeiriad, wedi taln en cludiad, a dderbyniad tâl llawn am danj'nt gan y Cyhoeddwr. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAM8. Pris Tair Ceiniog. rp,.; tj ì.„-TAAn. (Holwvddoreg Titus Leẁis, 2^c. 1 1 1 ÌÌOl WyüdOrcn; |r^tecbiSm y Bedvddwyr, ljc C'ttechism y Plant, lc, y cant, c,a. Gc í \ Cymhwys i bob dosbarth. } Ar weith vn swvddfa y (jiitt-.*!.. Biaendál.