Skip to main content

—;------ -^- • Llyfr A, B, C, Jc; Llyfr y Dosbarth Cyntaf- 8s- y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant. Cyf. XLIV. rhif 526. Y GEEAL. HYDREF, 1895. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, ONO DROS V GWIRIDNEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y Parch. Hugh Jones. Rhuthyn. Gan y Parch. I. Jnmes................................... 253 Y pwyeìgrwydd o beidto esseuluso ein cyd- gynnulliad. Gan y Parch. J. E. Gnfritbs-258 Adtçoflon persouol am y i'ymro Bach. Gan J. P. U. Williams, Ysw......................... 263 Odfaongydagenwosrion ymadawed.g. Gan y Parch. W. Evans, G. & L................... 266 Rbapluniaetb. Gan Mr. David Bassett, (Turclifabi ...................................... ... 268 Adolygiad y Wasg,— Our Present Position as a Denomination, and our Kuture Prospects..................... 270 OfJeiriadaeth y Samt ............................. 271 Oylnodolion.........K.................................. 271 BARDDONIAETH. Er cof am y diweddar W. Jones, Tranmere. Gan y Patch. J. H. Huirbes............... 271 Arch Noab. u&n D-?vi Gwtndractli ......... 272 Y blodeuyn eira (Snnwdrop). Gan Mr. W. Terry................................................... 272 Llênyddiaeth. Gan Gwladwr.................. 272 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gowgl Genadol,— Cymdeitbas Genadol Llundain ............... 273 Llofruddiaeth Cenadwr Americanaidd yn Tbeebaw............................................. 273 Newyddion o China................................. 273 Gorsal Genadol newydd........................... 274 Newyddion caloiioitol o Delhi .................. 274 Loka, yr efengylydd .............................. 275 H- NE.HION Cyfabfodydd,— Seion, Bousfield St., Lerpwl..................... 275 ündeb Bedyddwyr Glanau'r Ddyfrdwy ... 275 Cyíarfod Ohwarteroi Arfon ..................... 276 Penrliyndeudraeth ................................. *77 Iìhdyddiadau 277 Galwadaü ............................................. 277 MÌBWGOFFA,— Mr. Ishmael Jones, Lerpwl ..................... 277 Mrs. Margaret Davies, Maesglas ............ «78 AdoltgiAD IMI8,- Gwleidyddol .......................................... 2™ Ad-drefnu y rhengoedd........................... 279 Platd llafur............................................. 279 Y Pabyddion yn ymfyddtno i'rfrwydr...... 279 Oyunad.edd Grindelwald ........................ 280 Addysg etefyddol yn yr ysgolion dyddiol. 280 Cymmanfa Ddirwestol Gwynedd ........... 280 HOLWYDDOREG Y PARGH. TITUS LEWIS.-Bydd yn dda gan lawer ddeall fod yr unfed arstaíliad ar dleg alian o'r wasg. Yn ol barn yr Hybarch. R. Jones, Llanll3'frn, a s?wỳr enwe>r ereill, 'iou yw yr Holwyddoiesr oren a feddwn tel enwad. I'w chaeí yn Swyddl'a r Gbeal, am íjo yr uu. Gwel yr hysbysiad am ein Thi Holwtddobeg. ----------r--------------------------------------------------------------------------------------------------■-------------------------------------I Arwerthgan W. WILLIAMS. Printer. ẅc, 11nngolhn. Esboniad ar y Testament Newydd, GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CŸNDDELW.) PRISOF.DD. Cyfbol I.—Sheets, 6s. 9c......... floth, 8s 6c ......... Persian Calf, lOs. 6c. «• II.— •«. 6s. 6c ... ..... " 8s. 6c......... " " 10s. 6c. « iil.— " 7s. 3c......... " 9s. Oc ......... " •• lle. Oc. Î287ÒT. Copi cyflawn " lp. Ö&, 6c......... '«lp.6s.0c «lp. Gwahoddwn ddosbarthwyr y GREAL i srycbwyn dW-tWJTTBtXJa.V7 yn ddioed tuatr at gael yr Bsboniad, trwy ba rai y cynnorthwyir y derbynwyr i'w feddiannu mewn tíull hollol esmwyth. Rhoddir y chweched yn rhad i bob Clwb, neu i ddosbarthwyr lle na byddo Clubiau. Dysgwylir tâl yn mhob amgylchiad gyda'r archebion. Y mae y cyfrolau wedi eu rbwymo yn srryf a hardd, rhai mewn Blne Cloth da, a'r lleill yn y Persian Calf goreu, gyda bevelled boards, a marble edges, a byddant yn addurn i unrhyw lyfrtrell. D.8.—Lle nad oes dosbarthwyr na Chlubiau, anfonir nn neu y oll o'r cyfrolan i unrhyw gyfeiriad, wedi taln en cludiad, a dderbyniad tâl llawn am danynt gan y Cyhoeddwr. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOBDDWYD GAN W. Pris Tair Ceiniog. WILLIAM8. f Holwyddoreg Titus Lewis, 2i«- m • T_ , >j ittoiwyoaoreg ritus Ljewis, ^*c. i 11*1 HolWyCiaOreíí ^Catecbism y Bedyddwyr, nc l •> ° lCatechism y Plant, lc, y cant, Os. 6c.) 1 Cymh'yprs i bob dosbarth. Ar we-th yn Swyddfa y Gbbal. Blaendâl.