Skip to main content

TT~~-îT> W 4*. lyfrA,B,C,K. Llyfr y Dosbarth Cyntaf> 8g< y cant;LlyfryrAUDdo8bartht88.ycant Cyf. XLIV Rhif 525. Y GEEAL. MI.DI, 1895 "CANYS Nl AUWN Nl DBIM YN ERBYN Y GWIRIONEOD, OND DROS V GWIRIONEDO."-f>AUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y Parchedieion J. Williams, Rhos, a Dr. Hobetts. Poiitypndd. i.any Parcb. H. Williams............................................. 22-î Angen. Gnn B Bees, Ysw.. Y.II........ ... 2iiH Sylwadar. yma>fer<.l nr y Sabbatb. Gan y Parcb. J. J. WilÌHtns........................... 22'J Y Parch. Thoinns Ithy» U»vies. Gan y Parch. H. Jones................................... 238 Gweddi \r Arulwydd. lian y Parch. lor- werth Jcmes......................................... 231 Y ffordd oteu i trael em dynion ienairic i gymmeryd rhan yn y tfwasanaeth cy- ••hoedciiis. fian y Parcb. B. WilliHins ... 238 'Eín dvl6ils«y<ld tuasr atein plant. Gan Mr.E .Tonoa Vaui;hai) ........................ 210 Twysiî»*ü ẅ Wahanol Fbdsípd,— Chwerthm: ei ddefnydd a'i g»mddefnydd 212 fletb yw oed y Beibl................................. 212 BARDDONIAETH. " Bydd barod j gwdil à dy Dduw." Gan Mr. W.Terry...................'................ 243 Ar.il Mrs. W. Lloyd Jones .................... 244 Ar í>1 Bertie a Hannah Rboda Jones. Gan flcioi Nrfytirl ....................................... 244. A GWLADOL HANESION CREFYDDOL Y GoNGr, UüNiSOL,— Y trychineb alaethus yn Wbassnir, China 245 Ad-oddiad calonoerol y pwyllgor...........»».. 245 Cymdeithas Genadol y Gwŷr leuainc......... 246 tíedyddio yn Mousembe........................... 246 HANESION ClFABFODYDD,— Oyfw.íod Chwarterol Ceredieion............... 246 Machynlleth........................................... 247 Brynawyn, Penrhyndeudraeth ............... 248 Calfaria, (Hydach .................................... 248 Bethel, Caergybi .................................... 248 Gefailihyd ............................................. v48 Bedyddiadau......................................... 248 Adolygiad y Mis,— Gwyl fawr y Cymry................................ 249 Y cyfandir Dehenol................................, 249 Amddiffynwr y trorthrytnedie.................. 249 Agonad y Seriedd.................................... 249 Araeth v Freniues ................................. 250 Y blaideiflwysie ................................... 260 Y Wesleyaid a phwnc addyeg................. 260 A MBY WIABTHAU,— Cyfrifon Cyrnmanfa Dinbych, Fflrnt, a Meinon, ls94....................................... 250 Ystmleeaeth etrlwysi Bedyddwyr Môn ac Arfon, lS9fi .......................................... 252 Ar toerth gan W. WILLIAMS, Printer, 4rcf, I.langollen. Esboniad ar y Testament Newydd, GAN Y PARCH. È: ELLIS, (CYNDDELW.) PRISOEDD. Cyprol I.—Sheets, 6s. 9c........ Cloth, 8s 6c.........Persian Calf, lOs. 6c. «• II.— " 6s. 6c .......'. '« 8a^6c......... " " 10s. 6c. «« III.— " 7b. 3c ......... " 9a.'ò&*.:....... " "____lls^Oc. Copi cyflawn " lp. Os. 6c......... •« lp. 6s. Oc ......... " " lp. 12s70c. Gwahoddwn ddosbarthwyr y GREALi srycbwyn dC^*KJ3EB3C^^.VT yn ddioed tuacr at gael yr Esboniad, trwy ba rai y Cÿnnorthwyir y derbynwyr i'w feddiannn mewn (iull hollol esmwyth. Rhoddir y cbwecbed yn rhad i ttob Clwb. neu i ddr«bftrtfawyr lle na byiido Clubiau. Dysgwylir tâl yn mhob nmerylchiBd pyda'r arcbebioti. Y mnp v cjfrn hu wedi eu thwyrao yn trryf • hardd, rhai mewn Btue Cloth da, a'r lleill yn y Poisian Calf eoreu, eyda bevelled boards, a marble oderes, abyddant yn addurn i nnrhyw iyf'trell. D.8.—LjenaiLoesdosbatthwyr n» ChluhÌHti, ai.f nir nn ncn y olro'r r-tfiolnu i unihyw gyfeiriad, wedi talB eu oludiad, a ddeibyniad tâ.. Hhwii hih dai j nt _Hn y Cyhoe.idwr. '_______________________________________•_________________ %:f'' LLANGOLLEN: ARGRAPEWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. W1LLIAM8. Pris Tair Ceiniog. =* - •-Mtimittm • m w T. __ , , , (HolwrddoregTitusLewis. 2^c. 1*1 Hol WVda0re"r \Catecbism y Bedyddwyr. ljc. ^ P (Catechism y Plaut. lc, y cant, 6 % Cymhwys i bob dosbarth. (> Ar wertb yn Swyddfa y , 6c.) Gbbal. Blaendâl.