Skip to main content

^Ll^fr A, B, C, |c; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, ycant; Liyfr yr Aü Ddo8bartb( S8. v cant. Cyf. XLIV. I{hif 523 T GEEAL. GORPHENAP, 1895. "CANYS Nl ALLWN Nl OOIM YN ER3YN Y GWIRIONEDD, 0N0 OROS Y GWIRIOaEOO. • ,PAÜL. TRAÊTHODAU, &c. Y Parch. Mnses Roberts, Felinfoel- , Gan y Tarcb. M. Ronerts............................. 169 Hynafiaetbau bedydd yn Mhrydain. Gan y Parch. T. Frimston ........................... 174 Y diweddar R. Fnulkes, Ysw., Ditibycb. Gan y Parch. l.C. Ellis ....................... 176 Dosraniad o*r Epistol at y Galatiaid. Gan y Parcb. D. Powell.............................. 178 Dvledswydd mam ttiag at ei phlant Gan Mrs. Aun Williams.............................. 183 TWTSBNATJ O WaHANOL FBÜSTDD,— Y bregetb yn ofer............................,....... J8fí Gwirionedd............................................. J8(> Gwertb crefydd yn Bwr angeu.................. ,8(i Careg y philoeophydd.............................. '8(> ADOI.TGIAD X WaSO,— Y "Sacramentau " ....................,........... I87 Holwyddoreg ar Hanes Iesu Grist ........... 1»7 Bedydd "Sacramentan " y Parch. Iíugh Ẅilliams, M.A., Bala. — Beth ydyw ...... 157 Wyth llytbyr i'r byd arall, ar fater pwysig i'r byd hwn......................................... 187 Tbe best of both worlds ........................... lH? Keep to the right.................................... 18(i Fair adornment....................................... 189 BARDDONIAETH. Moses. Gan Ellen Evans Jones............... 188 Alneth bardd dau lwyth o boen. Gan íTeiriadog............................................. 189 Hnrmníiberth y Cenadon a'r mertbyron. Gan Trebnr Aled................................... 189 Annerchiad priodasol. Gan R. Evans a Tiyfanwii............................................. 189 Adgóf. Gan Bnwlyu,............................. 189 CYNNWYSIAD. HANESION CREFYDDOL A GWLADOI Y Gongl Genadol,— Teyrriged Deon Farrar i Carey Tystiolaeth yr Anthydeddiis C. Deriby arn y Genidneth ynCbina........................... Y Parch. Timothy Richards..................... Y Parch. W. K. James .................. ........ Y Parch. Daniel Jones, Agra, India......... Hanbsion Ctfabfodtdd,— Cymmanfa Gymreig Mynwy .......... 190 190 190 Ittl 191 Cymmanfa Môn. Salem. Cefucyrnmerau ......... Cymmanfa Arfor^ .'................. Seion, Caerwys .:................... Spennymoor, swydd Durfcam Colwyn Bay........................... Ponciau.............. .................. Tabernacl, Cefn rnawr............ Harlech................................. Bedyddiadaü 191 192 193 191 195 195 195 195 196 195 196 Dablithiau . Pbiodasaü ...,.................................. Mabwgoffa,— Dr. H. ('etni Parry.Llangefni........... Y Parch. G. H. Roberts, Caerfyrddin Adoltgiad t Mis,— YSenedd......................................... Ein henwad yn galaru.......:............... 1»(> 196 lftö 196 196 l [■ l'. I'n ;ir Yn airr yn barod, priS'2s., COFIANT Y PARCH. EVAN THOMAS, DIWEDDAR O'B CASNEWYDD, Gyda Darlun thagorol ar acme paper, ac'engreiStiau o'i gynnyrchion llenorol, gan Y PAECH. W. JONES. (Al> RH rs.J-iCAS'NEWYDI). î'w gael "an yr Awdwr, Rbv. W. Jones, (Ap Hhç/s,) 6, Brynderwen Road, Miindee, Néwport, Mon. ESBONIAD AR EPISTOLAU I0AN A JUDAS. Gan H. CERNYW WILLIAMS, Corwen. ' Mewn gW/lhàflol rwi/iniiidnu, 2». 6cA. a 2s. yr ««, pnsl free. Rhoddir y seithfed i'r dosbarthwr, a gwneir gostyngind pan n'chfr dw.sm neu raafor Étyda'u gilydd. "Cvfrol luniaidd o 208 o dudalenau, wedi ei hargrHifii a'i threfnn yn gymmeiadwy iawn ; a pha fwyaf yr ydym yn ymwneyd à'r cynnwysiad, mwyHf i gyd yr ydym yn ei hoftì. Y tnae yr awdwr wedi gwneyd defnydd prindol o'r esbonwyr goreu, ond ef'e ei hun sydd yma drwy y 'cyfan—ei i weui ewneyu ueinyao prinuni or esnonwyr «oicu, nuu eie qi uun syuu yuiH, urwy y cyian—ei frawddegau clir, ei ledneisrwydd meddyliol. a'i osgo farddonol, heb adael i byny ei arwain yn rhy bell o Iwybr yr esboniwr."— í'urcli. H. StJ'ed L'wis yn " Nghyfaill yr Aelẁyd." LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W Pris Tair Ceiniog. WILLIAMS. il iii II—■■ n imwwii—......—i iiiii iiihiii»»! .....■■iii iii T" TT 1 jj fHohwddorea Titus Lewis. '2'c, ) Cymhwys i bob dosbarth. 1*1 rlOlWyuaOree; ^Cutechismy Bedyddwyr, lìc. \ Ar werth yn Swyddfa y f (.Catocbisin ỳ Plant, lc, y cant, 6s. 6c.) Gbeai.. Blaendiìl.