Skip to main content

'tlyfr A, B, C, £c; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, 8s. y cant; Llýfr yr Ail Ddosbartb, 8s. y cant. Cyf. XLIV. Khif522. T GREAL. MEHEFIN, 1895. "CANYS m ALLWN Hi ODIM »« ERBYN Y OWIRIONEOO, ONO OROS f GWIRIONEOO.'-PAOL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y Parch. J. P. Willíams, Blaenywaen. Gan B. Rees, Vsw., ÎH............................... 141 Golchiad yr adenedigaeth........................ 14(5 Cristionogaetb a gwleidyddiaeth yn ou pertbynas û'u gilydd. tìan y Parch. ü. H. Hughes .......................................... 147 Gweddi vr Arglwydd. Gan y Parch. lor- werth Jones.......................................... 151 T\VTSKNAU o Wahanoi. Fbusidd,— Annibyniaeth diwydrwydd ..................... 157 Bob amser ar ol....................................... W Y perygl o wneyd defnydd gwasaidd o awduron ............................................. 1" Gweddi ddirgel....................................... 153 GOHBBIABTH,— Cofiant y Parch. Eran Thomas, Casnewydd 159 Adolygiad y Wasg,— 1 bc 2 Timotbeus, a Titus ........................ 159 Llyfr Josua ............................................. 15» Llyfr JoBua i.—xiii,................................. 169 Llawlyfr ar Wersfyssrolion Sabbathol...... 169 Holwyddoreiî Ysgrythyrol ..................... 160 Yr Holwyddoresr Dirwestol ..................... 160 Pryddest, "Dydd Coroniad" .................. 160 Ymsonan ................................................ 160 MarwDad i'r Parch.G. R. Jones, Cefn mawr 161 BARDDONIAETH. • Marwolaeth Absalom. Gan Henri Myliin, 161 Yr anerel. Gan Wuicyn Wyn..................... 161 Mae lesu'r un o byd. Gan Myllon............ 161 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL Y Cîongi. Gbnadol,— Y Genadaeth Zenanaidd........................ 162 Itali ........................................í............. 162 Ysbyty (d>sp*iiitiry) Cboupiner, China ...... 162 Dr. Sydney R. Webb, Wathen, Congo...... 163 Y sefyllfa arianol .................................... 163 Cenadaeth Llydaw ................................. 163 Hanbsion Utfabfodydd,— Ainon. Ystradgynlais.............................. 163 Llangyndeyru..................................... 163 Penuel. Rhymni .............................,'...... 163 Tabernacl, Brymbo ......................... ..... 163 Tafarnau Bach ................................),..... 164 Rhosllanerchrutrog ..........................' ..... 161 Bethlehem, ger Hwlffordd................,.!..... lfl* Tabernacl. Cefn mawr............................ 164 Cyfarfod Chwarterol Môn.................!!..... 164 Bbdiddiadau ......................................... 166 Dablithiau............................................. 166 Galwadau 166 Mahwgoffa,— Mrs. Sarah Parry, Pandy, Glynceiriog...... 166 Mrs. Susannah Hoberts, Llanelwy............ Iö6 Adoi.ygiad t Mis,— Uchelwyliau crefyddot ........................... i6(î Y byd gwleidyddol ..........................,',.,„ 167 A MBYWIABTHAU,— Gallu yr efengyl .................................... 167 Paul a Nero............................................ 167 Dadleuaeth............................................. 167 " Ephraim fel teisen heb ei throi "............ 168 Esgusodion pechaduriaid........................ 168 Brwydr y Cnstion............................."!.,„ 168 Manion................................................... 168 Yn awr yn barod, pris 6ch., ADOLYGIAD AR LYFR Y Parch. HUGH WILLIAMS, M.A., Bala, Pakch. J. GWYDDNO WlLl.IAMS, Fpynnonouoew. Y chwecbed am ddosbarthu. Danfoner am dano at yr awdwr, RET. J. GWYDDNO WILLIAM8, Ffynntmgroew, AY. Holywt-ll. Pris 2r,c , i'w gael gan yr awdwr, HOLWYDDOREGÍ ar "HANES IESU GRIST,' CiAN Y PAHCrl. I. JAMlíS, HIiUTHYN. LLANGOLLEN: ARGRAPPWYD A CHYHOBDDWYD GAN W. W1LLIAM8. Pris Tair Ceiniog. ìii: l' TT^I ~-^A 4 ~-~ íHolwyddorej Titus Lewis. 2^c. tlOlWyaaOree' ÍCatechism y Bedyddwyr, lèc. ° I ( '•.tanliiom V Plant. Ii> rr nant fl \ Cymhwys i bob dosbarth. ■j, :ii.öuiiimju y uoujuunyr, i^u. > Ar werth yn Swyddfa y lCatechism y Plant, lc, y cant,6s. 6c.j Ghhal. Blaendâl.