Skip to main content

í% C$g.; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, 8s. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant. Cyf. XLIV. Khif 520. Y GREAL. EBRILL, 1895 CANVS Ni ALLWN Nl ODIM VN ERBYN Y GWIRIONEDD, 010 DROS V GWIRIONEOD." -PAIIL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y Parch. James Speucer, Llanelli. Gan y Parch. P. Phillips.............................. 65 Gweddi yr Arglwydd. Gan y Parch. lor- werth Jones.......................................... 89 Y Morrisiaid o Gilfowyr. Gan y Parch. W. Jones, \Ap llliys) ................................. 92 Oynllun gwir ddeiliaid teyrnas nefoedd wedi ei roddi mewn plant bychain. Uan y Parch. I. James................................> 98 TWYSBNAÜ 0 WiElROl FBU8YDD,— Ysbrydoliaeth y Beibl.............................. 101 Oristion yn nghwsg................................ 102 Chinatb Jearim ! .................................... 102 Geiriuu segur............;.............................. 102 Cyssondeb yn moddiou gras..................... 102 Anfarwoldeb .......................................... 102 Adolygiad Y Wa80,— Esboniad y Bobl. Yr Efengyl yn ol Marc. 102 Gwlad yr Addewid a "Iesu o Nazareth "... 103 Robert Dafydd, Urynen«an ..................... 103 Esbouiad Elfenol ac Eglurhaol ar yr Epis- tol at yr Ephesiad................................ 103 Coüant y Parch. Evan Thomas, Casnewydd 103 Gweithiau y Parch. Christmas E»ans ...... 104 BARDDONIAETH. Caneuon gwladgarol. Gan Henri Myilin... 101 HANESION CREFYDDOL A G^7LAD0L. Y Gongl Genadol,— Teyrnged o barch i Genadon .................. 105 Derbyn aelodau eglwysig yn Bengal......... lO^ Anrhe«n ymerodres waddolog China ...... 106 Eglwys y tfedyddwyr, Paris..................... 106 Bhii juan de FalamoB, Yspaeu.................. 106 C'uba, yr India Orllewinol......:................. 107 Assam ................................................... 107 Japan ................................................... 107 IIanesion Cyfaefodydd,— Cyfarfod Chwarterol Undeb Bedyddwyr Glanau y Ddyfrdwy........................... 107 Noddfa, Treorci...............................['.'.'...:. 107 Cyfarfod Chwarterol Arfon .............",.'...... 108 Bbdyddiadau ......................................... 108 Dahlitiiiaü............................................. 108 Galwadau ............................................. 108 Mabwgoffa,— Mr. Boaz Williams, Dolgellau.................. 108 Adolygiad y Mis,— Mesur dadeyssylltiad.............................. 112 Marwolaeth y Parch. T. Davies, D.D., Hwlff.rdd............................................. 112 Etholiadau y Cynghorau Sirol.................. 112 Aurhydedd i Fedyddwyr ........................ 112 Yn air.r yn barod, pris 2s., C0FIANT Y PARCH. EVAN TH0MAS, DIWEDDAR O'R CASNEWYDD, Gyda Darlun rhagorol ar acrne pnper, ac engreifltiau o'i gynnyrchion llenorol, gan Y PAROH. W. JONES, (AP RHYS.) CASNEWYDD. ì'w gael gan yr Awdwr, Rbv. W. Jonbs, (Ap Hhye.) 5, Brynderwen Road, Maindee, Newport, Mon. Arwerthgan W. WILLIAMS, Printer, §c., Llangollen. ESB0NIAD AR Y TESTAMENT NEWYDD, GAN T PABOH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) PRISOHDD. Cyfrol I.—Sheets, 6a. 9c ......... Cloth, 8s 6c.......Persian Calf, lOs. 6c. '• II.— •• 6s. 6c........ " 8s. 6c..... " '• 10s. 6c. '• III— 7s. 3c......... 9s- 0c......... " " lls. Oc. Copi cyflawn " lp. Os. 6c......... " IP' 6»- 0c......... " «• lp. Ufe,:'Óc'. llangollenT ARGRAFFWYD A OHYHOEDDWYD GAN w. WlLLTAMS. Pris Tair Ceiniog, \ '•■ ; Llrat • T-r , k i íHolwyddoreg Titus Lewis, 2ic. * rl H0IWVdd0reír \ Catechism y Bedyddwyr, Ijo. 1W) " © lCatecbiamy riant, !o.,' y cant, ÌCymbwys i bob dosbarth. Ar werth yn 8wyddfà y Grbal. Blaendûl.