Skip to main content

ii* '"'' * \ I r' •ytr \, 3, C, c; Lljrfr y Djg'îirth C/ntaf, Ss. y%M; Uyt Cyf. XLIV. I GREAL. CHWBFROR, 1895 BAMYS Ni ALLWN Kl OOIM YN ERBỲN Y GWIRIONEDO. ONO OROS Y BWIRIOHEDO.'-PAUl. L'» TRAETHODAU, Ao. l'arch. J. Wiilianís, Mẁ /«««,) Aborduar U»n y Parch. T. P. Wiüiams ................. Cymdeithas á Duw. Gan y Pareh. J. J. Williams................................................ 32 Y.diweddar Thoa. Morgan, Ysw., Nantyglo. öan y Parch. H. Williama ..................... 36 Dosraniad o'r Epistol at y Galatiaid. Uan y Parch. I). Powell................................. 41 ' i CYNNWYSIAD. | HANESION CREFYDDOL A GWLADOL Y Gongl Geuadoi,— Tystiolaeth Dr'. Talmage........................... 61 Jamuica................................................... "1 Y Gymdeithns Gyíieithiadol ..................... bl ;•! Twisínau o Wahajiol FEtrsiDD,— Gwir wasanaeth....................£....,............ 4? Y cydtrasgliad diweddaf ........................... *8 /'mddadleu ar fedydd .............................. 49 ADOI.TSIAD y Wass,— The Last of tbe Prophets........................... 49 Frorc the Exile.to the Advent ................. 49 totechism yr Yscol Sul ar Pedydd............ 49 The Critical Beview ................................. 49 The Kxpository Times ..........................,... 49 BARDDONIAETH. " Dywed wrth feibion îsrael am gerdded rhagddynt." Gan (ìwyndud ............ ..... 60 Duw yn Noddfa. tran Mt. 8. h. Jones ...... 60 Llyfcad y dydd. Gnn Mr. T. T. Johes.......:. 60 Y Sabbâth. Gan Mr. D. Owen........... ....... 60 Oawr arall wedi syrthio .....................\..... 62 Hanesion Ctfahfodyd»,— Cyfarfod Hanner-blynyddol Cymmanfa Din- bych. Fflint. a Meirion........................... 82 Bethesda, Arfon....................,.................. 6S Bedyddiadac DaBMTHIATJ ,\ Galwadad...... Mahwgoffa,- Mrs. Ann Kvans, Wyddfjrujr ...-....:....,,...... 54 Mrs. Sarah Mitcbelí, Poukey..................... 68 Adolygiad y Mts,— Wedi y frwydr.........................:•................ 65 Arweinwyr newyddion............................... 66 Yr ysfiroíioiî gwirfoddol..............)............. 65 Y Pabyddiou yn yr un cwch..................... 65 Y were oddiwrth hyn .............................. 68 UryntìfM galluoedd Rhyddfrydol Cymru...... 56 Arglwyda Randolph Churchill .................. 56 Manios................................................... 66 GOFIANT / fod yn barod y mis hirn, pris 2s , Y PARCH. EVAN DIWEDIMR or casnewydd, THOMAS, Gyda Darlun rhaerorol ar acme pnper, ac engreifltiau o'i frynnyrchion Uenorol, gan V PA.RCH. W. JONES. [AP RHYS.) CASNEWYDD. JLrËoerth gan W. WILLIAMS, Printer, %c, Llangolhn. ESBONIAD AR Y ÎESTAMENT NeWYDD, GAN î PARCH. R. BLLIS, (CYNDDELW.) ." PRISOEDD. ' Cyfrol I.—Sheets, 6a. 9c ...,/.... Cloth, 8s 6c ......... Per>ian Calf, lOs. 6c. " II.— " 6s. 6c........ " 8s. 6c ......... •' " lOs. 6c. " III.— Copi cyüawn 7s. 3c , 3C 9s. Oc lp. Os. 6c .........j£ lp.,6s. Oc lp. lOs. 6c. lls. OCi 12s. Oc. MaeS Llaflir JT YsgOlÌOltSul am 1895.—Ceir y cymhMth goreu i Athrawon ac Ysgolheigum ein Hysgol»»* Sul ar Et'enRyl MAR(! yn ESBONIAD CYNDDELW. Myner ei weled. Pfu'rfler Clubia'J yn mhob ysgol tuHa nt<>. LLANGOLLEN: AlîGttAFFWYD A OHYHOEDDWYI) GAN W. Pris Tair Ceiniog. WIDDIAMS. rli • t , i ii (IToI-.wddoreg Titue Lewi?. 2.c. L I'l UolWYaclOreCr {CatechÌPtn y Redyddwyr. ljc. , *' ' ° lCatechisini y rianUlc., y Cìint, i!;-.''C ■) Cj-mhwys i bob doBharth. Ar werth yn Swvddfa y Rlaendfil