Skip to main content

lîWẂ1 A, B, C, <c; Llvfr y Diswth O/ntaf, bs. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, tìs. y cant."ft* Cyf. XLIV. ^"' ^iw^ ~y ■»>*'-r~t<?jì,■ U.hif 517. i¥ GREAL. IONAWR, 1895. Nl AILWM Nl DOIM YN ERBYN Y 6WIRI0NEDD, OND DROS V GWIRIONEOO.'-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &0. Cymro Btirh. Gan y Parch. D. Powell ...... 1 tìweledigaetbau Paul. Gan y Parcb. O. Davies.................................................. 6 Amser a thragywyddoldeb. Gan Mr. H. Davfos................................................... 10 Y Oydymaith am Rhafrfyr, ar " Wshanol olygiodau ar Fedydd." Oan y Parch. J. , Owyndud Jones.............................____ 11 HyDRflaetbau bedydd yn Mbrydain. Gan yParch.T. Frimston............................. 15 Y diweddar Thoe. Morgan, Ysw., Nantyglo. 16 Adolygiad t Wasö,— Cofiant Darluniadol y Parcbedig Williams o'r Wern.............................................. 20 Y Testaroent Newydd.............................. 21 Anturiaetbau Cymro yn Aflnca ............... 21 Tbe Baces ot the Old Testament .............. 21 Tbe Êarly Sprend of Beligions Ideas, es- pecially in the far East........................... 21 fifengyl'Marc ......................................... 21 - BAF DONIAETH. " Chwi a roisoch i mi fwyd." Gan y Parch. H. C. Williams....................................... 22 Fe aetb y fiwyddyn heibio. Gan y Parcb. D. P. Jones...............................,............. 22 Hiraeth am adfywiad. Gan Gwyndud ...... 22 lesu'n aron. Wan Hhydfun........................ 22 Y sarph bres. Gan Mriynnt ..................... 22 ^ANESION CBEFYDDOL A GWLADOL. Y Gonoi, Genadol,— Y ddyled yn galw am ry wbeth beblaw cwyn 23 Undeb y Bedydlwyr yn Barisal, India...... 23 Ychwanee o fifrwyth yn India .................. 24 Teyrnged China eto ................................. 24 Itali eto yn canlyn y Ueill ........................ 24 Congo ...................................................... 24 Y GeuadHeth 8enanaidd ........................... 24 Hanesion Ctfabiíodtdd,— Cyfarfod Chwarterol Arfon......................... 24 Ündeb Dyffryn Ccnwy a Festiniog............ 25 Granpretown .........:...'................................ 25 Cefn mawr................................................ 25 Baeillt....................................................... 26 Heòl y Castell, Llarigollen....................... 26 BBnTDDIADAU Galwadau...... M.ABW80FFA,— Mr. W. Jones, Tranmere, Birkenhead 2« Adoi.ygiad t Mis,— Snrbau yr ìaithGymraeg...................i....... 27 Mawrion yn cẃympo................................. 27 Prifweiniaod Canada................................. 27 Y crenlonderau yn Armenia ..................:.. 27 Japan a China.......................................... 28 Etboliadau diwertdar................................. 28 Teyrnasiad y werin ................................. 28 A mbtwiahthau,— Yr wythnns weddiÇ).................................. 28 Y "nyni" ..................'■............................. 28 Nodiadau llênyddol ................................. 28 Manioh................................................... 28 Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, <SrC Uangoüen. EsBONIAD AR Y TeSTAMENT NeWYDD, GÁN I PARCH. E. ELLIS, (CYM)DEIJY.) PRISOEDD. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c......... Cloth, 8s 6c......... Persian Calf, lOs. 6c. '• H._ •• 6s. 6c........ " 8s. 6c......... •' " lOs. 6c. " III— 7a. 3c......... 9s. Oc......... " " 116. Oc. Copi cyflawn " lp. Os. 6c......... " lp. 6"5r>0c......... " " lp. 12s. Öc. ÄtaeB Llaflir yr YsgOlÌOll Sul am 1895,—Ceir y eymhorth goren i Athrawon ac ^sgolheigion ein Hysgolion Sul ar Erengyl MARC'yn ESHONIAD CYNDDELW. ^yner ei weled. Ffurtier Clubiau yn'mhob ysgol tuag Bto. LL4NGOLLEN: ABGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. Pria Tair Ceiuiog. WILLIAMS. J\. __ - -, -, /Hohryddoreg Titus Lewis, 2^0. fl HolWydClorear \ Catechism y Ledyddwyr, lèc. J ° lCatechiem y l'lant, lc, y cant, ) Cymhwys i bob dosbartb. \ Ar werth yn Swyddfa y 6s. 6c.) Obbal. BÍaendfil.