Skip to main content

¥ GREAL: SEF CYLCHGRÄWN MISOL AT WASANAETII ♦* Y BEDYDDWYR. #♦ # * 1895. GOLYGYDDION, Parch. 0. DAVIES, Caertnarfon. H. C. WILLIAMS, Corwen. " J. A. MORRIS, Abertstwyth. CYFROL XLIY. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD OAN W. WILLIAMS.