Skip to main content

CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ^*Y BEDYDDWYR.*^- "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." — Paul. GOLYGYDDION.— Parcbedìaìon 0. Datẁs, D.D-; f>. C. Wìllìams; a J. ì\. ffîorrìs, ü.î). TACHWEDD, 1903. Y C Y N N W Y S IAD. TRAETHODAU, &C Bywyd a llaíur v Parch. T. Morris. Gan v Parch. "W. Jones ......... 281 Gwely y Pfìrlysiau............................ .. .. .................. 287 Buddioldeb ffyddmewn aníarwoldeb. Gan y Parch. D. Powell ..... 288 Perthvnas llè.nrddiaeth vr oes â chrefydd. Gan Mr. S. S. Jones ... 292 LloÖion. \-c. Gan L. T. E...........'...........................205 Dyben ymarferol Cristioiiogaeth. Gan y diweddar Ddr. Ceí'ni Parry 295 TWYSEXAU O WAHANOL FErSYDD,— " Yn amser adfyd y.styria" .............................................................. 298 Cydwybod dda........................................................... 298 Perthynas bedydd â chydwybod . ................................................. 298 Adolygiad y Wasg,— Haues yr Apostol Pedr, ac Esbouiad ar ei Epistol Cyntaf............ 299 Cyínodolion.......................................................'....................... 300 BARDDONIAETH. Ydyfodol. Gan W. ,1enkins .............................................. " Fy ngwas a lwydda." Wan 0«/W ................................... Crèdaí caf fy mywyd. Gau A. Rowlands.............................. 300 301 301 Y GONGL GENADOL.......................................................................... 302 HANESION OYFARFODYDD................................................................. 303 Bedyddiadai-.................................................................................... 301 Darlithiai:.................................................................................... 305 marwgoffa...................................................................................... 305 Adolygiad yMis.............................................................................306 AMRYWIAETHAL'................................................................................. 307 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW.