Skip to main content

Cyfrol III. SEFYDIWYD 1852. Rhif 620. y Grcal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH -hìcY BEDYDDWYR.*^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." — Paul. GOLYGYDDION:- Parcbedìsìon 0. Oatẁs, 0.0,; T>. C. Wìllìams; a J. JL morrìs, 0.0. MEDI, 1903. Y C Y N N W Y S IAI). TRAETHODAU, &C. Buddioldeb tt'yddmewn anfarwoldeb. Gan y Parch. D. Powell..... 225 Lloffion......................................................................230 Gofyn i'r Tad yn enw y Mnb. Gan y diweddar Bareh. J. J. WiUiams 230 Yr Ysbryd Glân íel gallu trydanol. Gan Mr. E. Evans................. 234 Perthynas llênyddiaeth yr oes â ehreíydd. Gan Mr. S. S. Jones ... 236 Bedydd yn ordinhad bwysi<>-....................................................... 240 TWYSENATJ O WAHANOL FeL'SYDD,— Ett'eithiau meddwdod ar ddyn ....................................................... 242 Gweddi yr Ar-dwydd ........'............................................................... 243 BARDDONIAETH. Hwyliganu. Gan Snmlop.................................................... 243 Y diweddar Mr. <i. R. Jones, (CarnthyJ. Gan Asapli Ghjn Ebicy..... 24t Er cof am Miss Lillie Owen. Gan Ap Cyffin .................................... 244 Y Gonol Genadol............................................................................ 244 Hanesion Cyfarfodydd..................................................................245 Bedyddiadait.................................................................................... 246 GALWADAtT ....................................................................................... 246 MARWGOFFA....................................................................................... 246 Adolygiad y Mis..............................................................................250 AMRYWIAETHAU....................................................~........................... 251 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GliEAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.