Skip to main content

Cyfrol III. SEFYDIWYD 1852. Rliif 619. Greal CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ^*Y BEDYDDWYR.^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."—Paul. GOLYGYDDION:- Parcbedìaìon 0, Daoìes, î),î>*; fi. C. Wìllìams; a 3. JL Iftorrìs, P.D._________ AWST, 1903. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. &C. Y bywyd ysbrydol. Gan y Parch. J. Davies, Birkenbead............. 197 Geiriau anarferedig v Beibl Cymraeg. Gan len.an Dyfed................. 201 Canlyn Iesu. Gan Mr. O. Tbomas.................................................. 203 Lloflion. GanL. T. E........................................................... 207 Rhagoriaeth Cristiònogaeth ar Coníueiaeth. Gan y Parch. "W. Evans, G. & L., T:S.C...................................................................... 207 Twysenau o Wahanol Feitsydd,— Y Beibl neu ddim............................................................................. 211 Edrych ar y pregethwr................................................................... 212 Ameau swper yr Arglwydd............................................................... 212 Adolygiad y Wasg,— Yrlawn................................................................................... 213 Heinrieh Ewald—Cyfnodolion........................................................ 214 BARDDONIAETH. Angládd y ddau. Gan Suinlorj................................................. 215 Englynion i T. Llewelyn, Ysw. Gan Onfel...................................... 215 Anadl. Gan Bmdoro Brydain.......... ................................. 215 Gwyl dê Ebene/.er, Merthyr. Gan Shôn o Ferthyr.......................... 215 Y GONGL GENADOL............................................................................ 216 Hanesion OYFABFODYDD.................................................................217 BEDYDDIADAU.................................................................................... 221 GALWADAU ....................................................................................... 221 Maewgoffa....................................................................................... 221 ADOLYGIAD Y MlS ............................................................................. 222 Ameywiaethau.................................................................................223 MANION.......................................................................................... 224 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.