Skip to main content

Cyfrol LII. SEFYDLWYD 1852. Rhif 617. y Greal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH *#Y BEDYDDWYR.*^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."—Paul. GOLYGYDDION:- ParcDedìgìon 0. Dames, ü.ü.; f>. C. Wìllìams; a 3, H. ffîorrìs, ü.î). MEHEFIN, 1903. Y C Y N N W Y S IA D . TRAETHODAU, &G. Rhagoriaeth Cristionogaeth ar Confuciaeth. Gan y Pareh. "W. Evans, G. & L., T.S Ü................................ ......... 141 Bedd gwag y Gwaredwr. Gan y Pareh .T. Piekering.................. 147 Dylanwad duwinyddiaeth y Testauient Newydd ar gynnydd moesol. Gany Parch. H. Evans................................................................. 149 Lloffioh. Gau L. T. E.................................................................. 154 Canlyn Iesn. Gau Mr. O. Thomas.................................................. 155 TWYSENAU O WAHANOL FEUSYDD,— Bywyd duwiol yw bywyd yn Nghrist............................................ 158 Pertuynas Duw â dyn t'el pechadur.................................................. 159 Adolygiad y Wasg,— Coíiant a Llythyrau y Parch. R. Jones—The World's Epoch- Makers—Coinradeship and Character—Eden and Gethsemane— Cyfnodolion .................................................................... 159—161 BARDDONIAETH. Salm viii. Gan Gu:yn<lu<l............................................................ 161 Tu hwnt i'r llen. Gan B. Davies...................................................... 161 Daw, feddaw. Gan Trebor A1<><1.................................................... 161 Orist wrth ftynnon Jacob. Gau W. E. JenMna .............................. 161 Danimeg. Gan ^í/flc Tyilfìl........................................................... 161 Llygad y dydd. Gan Jíüỳild Ëhnj ................................................. 161 Y Gongl Genadol............................................................................ 162 Hanesion OYFARI'ODYDD.................................................................. 162 Bedyddiadau.................................................................................... 165 Darlithiau....................................................................................... 165 (tALWADAIT ...................................................................................... 165 Peiodasau......................................................................................... 166 MARWGOFFA...................................................................................... 166 ADOLYGIAD Y MlS .............................................................................. 167 AMRYWIAETHAU................................................................................. 167 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW.