Skip to main content

y 6real: CYHOEDDIAD MISOL AT WASAÎÎAETH -*#Y BEDYDDWYR.^- "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."—Paul. GOLYGYDDION:— ParcDedìgìoti 0. Dauìes, ü.î).; f>. C. Wìllìams; _____ a J. ì\. ffîorrìs, P.D.__________ EBRILL, 1903. Y 0 Y N N W YSIAD. TRAETHODATT, &C. Yr addy.sg yn yr ysgol Sul. Gan y Parch. C. Davies..................... 85 Geiríau aiiarleredig: y Beibl Cyimae<r. Gan lewn Ünfed................. !ü Yr Iiiwn yn y Testament Newydd. Gan y Pareh. H. C. Williams.. 94 Y bywyd crefyddol. Gan y Parch. D. C. Davies............................ 98 Gwely y Pêrlysiau............................................................................ 101 TWYSENAE o Wahanol Feusydd,— Duw yn rhybuddio cyn taro............................................................. 102 Bedydd Ioan—ei darddiad ............................................................... 102 Adolygiad Y Wasg,— Yr Epistol at y Rhufeiniaid-Cyires Milwyr y Groes...................... 103 The Critical Revie\v—Cyínodolion ................................................... 104 BARDDONIAETH. Gogoniant Seiou. Gan Gtrytulwl....................................................... 104 Emyn ffydd. Gan Tn-hoi- AM.......................................................... 105 Y Bufj-ail da. Gan W. Williams...................................................... 105 Ar bvi(>äas Ch iwìo». Gan Onfeì....................................................... 105 Ar urddiad Cochfmfyn Faer Caerdydd. Gan Onfeì ........................ 105 Y Gongl Genadol..........;................................................................. 105 Hanesion Cyearfodydd.................................................................. 106 Bedyddiadau.................................................................................... 107 Dahlithiau.................................................................................. 108 GALWADAU ....................................................................................... 108 Marwgofea...................................................................................... 108 Adolygiad y Mis............................................................................. 1(9 amrywiaethae................................................................................. 110 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GlìEAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.