Skip to main content

CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH -HlcY BEDYDDWYR.*^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." — Paul. GOLYGYDDION:— ParcDedìaìon 0. Oaẁs, 0.0,; E. C. Wìllìams; a J. fl. morrìs, 0.0. ~7oNAWR, 1903. Y C Y N N W YSIAIJ. TRAETHODAU. &C. Yr ysgol Sul. Gan Mr. E. D. Joues, M.A...................................... l Py Nyddlyfr. Gan Sninloa................................................... 4 Profîethu eífeithiol. Gan y Parch. W. A. Jones ............................ 7 Yr cfílwy.s fi'i chenadaeth. Haii Mr. Jesse Roberts................ id Dylauwad diiwinyddíaeth y Tcstaineiit Newydd argrynnydd moesol. Gan y Pnrch. H. Evans '.......................................................... 1-1 TWTSENATJ O WAHAXOL EETTSYDD,— Perthynas yr Arjçlwydd Iesu â natiir........ Duw yn proíi Abraham ........................... (tOHEBIAETH ........................................... ADOLYCtIAI) y Wasg,— Thc c.alled of God-Joseph and Moscs....... Cyínodolion......................................... BARDDONIAETH. "Na thralloder cich ealon." Gan y Paitfh. H. C. Williains...... Dyfodiad v Messiah. Gan Onfel.............................................. Cwrdd fjweddi. Gan Brthel .............................................-........ Yr X Ratji. Gan Ünfel......................................................- W...-. Y G-ONOL (tENADOL ........................................................................... '--1 HANESION CYI'AIU'ODYDD ................................................................ 22 Bedyddiadau.................................................................................... 28 Galwadau...................................................................................í...... 2:; Darlithiau ....................—....................................................... 2.'ì MaEWOOFFA ....................................................................................... 23 Adolygiad y Mis ............................................................................. 26 Ameywiaethau