Skip to main content

ẅfUlytr &., a, v, *c; jjiyir y uosoarcn uynoai, os. y canc ; Luyir yr m uuosoarin, ös. y oaní' Cyf. XLI1I. Khif516, \\\\\, ■! ; lí I GREAL. RHAGFYR, 1894. "CAMYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, ONO OROS YGWIRI0NE9D.--PAUI. Y CYNNWYSIAD. TEAETHODAU, &c. Y Parch. Jnhn Evans, Abercanaid. Gan y Parch. W. Evans, G. & L...................... Hanes eglwys y Bedyddwyr yn Nghaergybi Dosraniad o'r Epistol at y Galätiaid. Gan y Parch. D. Powell.............................. TwYBÈNATJ O WAHANOL FBTSTDD,— Y cyfnewidiad a gynnyrchir trwy flydd yn Nghrist.............-----............................ Yn mha ysbryd y dylid myned i foddion gras................................................... Bi gwrthod am ei bod yn rhad ........'....... Trugaredd Duw....................................... 313 316, 323 323 323 323 Oriel y "cwmmwl tystion".....„... Gwasgaru amry wiol ranau yr oriel. Y lle yn brawf ar y Cenadwr........ Proüad Cenadwr ........;.>.............. Hanesion Cyfabfodydd,— .Çyfarfod Chwarterol Môn.................... Betbèl, Caergybi.....................■/«......... Wyddgrug ..............................■........... Undeb Bedyddwyr Glanau'r Ddyfrdwy Machynlleth...................................... Adoiygiad x Wasg,— Present Day TractB................................. 821 How to studỳ the Entrlish Bible............... 324 The Sunday School Gatechism on Baptism 324 Bbdtddiadau. Dablithiau ..., 325 325 325 326 326 327 327 327 328 328 328 BAEDDONIAETH. Profîad y Cristion. Gan y Parch. J. H. Galwadau.........................................• ■•• Mabwgoffa,— Y Parcb. G. Havard, Whitland ............... Henadur Thomas Jones, cyn-faer Llanfyllin 329 329 Hughes............................................... 324 'Ehoddwch eich serch ar bethau sydd uchod." Gan Briwiyn........................... 324 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadoi.,- Adoltgiad t Mis,— Marwolaèth y Czar .............v• Argl.wydd Rosebery yn egluro.. Dadgyssylìtiad i Gymru........... Dadleniadau rhýfedd............. 329 330 330 330 ! li' Dygwyddiadau Newcastle........................ 325 :> Y Cynnwysiad 331 HtSBYSIAD O BWYS I FEDYDDWYR CYMRU. CYNNYG I GYHOEDDI HOLL WEITHIAU Y PARCH. CHRISTMAS EVANS Yn dair cyfrol harddj mewn oddeutu 18 o ranau, swllt yr un, pob rhan ÿn 96 o dudalenau, 8 plyg. Rhóddir y rhan eyntaf yn y wasg yn Ionawr nesäf, os ceir digon o dderbynwyr erbyn dydd Nadolig, 1894, sef 128 o flynyddau i'r dÿdd y ganwydChristmasÈvans. Ehoddir y chweched i Ddösbarthwyr, a dygir rhan allan bob;pum' wythnos, mor agos ag y gellir. Pob archebion i'w hanfon ì'r Golygydd, y Parch.Ö. Davies, Caeryharfon. Lle na byddo Dosbárthwr, anfoned umgolion yn uniongyrchol, a derbyniant eu rhanau yn ddidraul trwy y llythyrdy. Mae dwy ran q dair o'r Gweithiau hynallan o arerraff er's ugeiniau o flynydd- oedd, ac mae llawer o"honynt nad oes ond ychydig yn fy w wedi eu gweled erioed. Os yw felly yn awr, pa fodd y bydd yn mhen y can' mlynedd eto? D*].ieb sylw.—Ni fwriedir myned yn mlaen os na cheir ar ddeall fod y wlad yn credu yn yranturiaeth ; a'r unig ffordd sydd yn ein cyrhaedd i wybod hyny ydy w nifer yr archebion erbyn dydd Nadolig. Bwriedid ar y cyntaf i Rbatrfyr 4ydd fod yn ddyddiad penderfynu a gyhoeddid hwy neu beidio, ond teimlir erbyn hyn fod hyny yn rhy fnan. Gwyddom fod tuedd ynom oll i oedi gyru ein benwau, hyd y nod pan yn selog ; ond yn yr amerylchiad hwn, carem i ba'wb sylwi, mai nijer yr entùau erbyn yr adeg a nodwyd sytid i bender/unn a gyflawnìr yr amcan hwn tteu beidio. Diau fcd llawer yn dibynu ar y ffordd y cymmer ein dosbarthwyr at y peth, a byddai gair gan ein gweinidogion yn gymhorth dirfaẃr. LLANGOLLEN: ARGEAPPWYD A OHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAM8. * Pris Tair Ceiniog. v rr— ^^:^r>lwIrl^f^rtrp|g• Titiis Tjfiwis. 2Ac. \ Cvmhwvs i bob dosbarth.