Skip to main content

Hp* • yír i. 8, C. c; Ll/fr y D h > i-th C/utaf, -s. v c mt; Llyfr yr \il D lijbiah, 8s. y oant- Cyf. XLIII. Iìhif 5U. I GREAL. HYDREF, iè94. CAHYS Ni AUWH Nl ÖDIM *N ERBYN Y GWIRIONEOD, OND OROS V GWIRIONSOO.---PAUI. - • Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y Parch.T.Thomas, D.D.,P,mtypwl. Gan yParch. W. Morris, F.H.G.S................. 253 Odfaon gydns: enwoaion vmarìawedier. Gan y Parci.'. W. Evajis, G."& L................... 256 Perthynasâ Duw yn ei ddylanwad ar fyw- yd Joseph. Gan y Parcb. J. H. Hnerhes. 258 Mabandod a chyflawn oed yr eglwys Grist- ionogol.GanydiweddarBarch.E.Thonias 262 TWÎSENAU O WAHANOL FEUSYDD,— ' Rhyddid ysbrydol.............................»....... 269 Edifeirwc'h....................................'■........ 270 Peryiílon eyfoëth.................................... 270 Bywyd defnj-ddiol.................................... 270 Adoi/sgiad y Wass,— TheChristian Pictorial...............,........... 271 BAEDDONIAETH. "Nid ofnaf niwed." Cîan Gẁyndud......... 271 Y Berwyn. Gan Mr. T. Jones a Berwynfnb 271 Agenau'r graig'. Gran tieifri Myllìn......... 271 Ycwrw. lìan Dewi Gweẃjraetti............... 271 Y'm*. Gan Athron .............................. 271 Er cof am Sarah Ann a t^omas Williams, Po:jkey. Gan loan Aliiììis..................... 272 Yfuwch. öan Ttewi Nefi/dd..................... 272 Dymuniady Cristion. Gan Mr. W. Terry. 272 Ar ol Benny, ail fab y Parch. B. Davies a Hairiet Davies, Rhuthyn. Gan ei Dad aJDeici Nefydd....................................... 272 Gorse'dd srras. Gan lorwerth Smdis ......... 272 William Sabsbury. Gan Trebor Aled'...... 272 Yr eneth. Gan Dewi' (ìwendrneth ........... 272 Y balch. Gan Dewi Nejydd ................... 272 Ewyllýs Iôr. Gan Mi. W. Terry ............ 272 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol.................................... 272 Hanesion Ctfarfodydd,— TJndeb BedyddwyrCymru....................... 274 Caerdydd................................................ 275 Llarigollen ............................................. 275 Treffynnon..............;.............................. 278 Bedyddiadau. Galwadau 279 279 Adoltgiad iMis.................................... 279 Cyfaifodydd yr Undeb yn Nhreforns ...... 279 AMBÎWIABTHAtr,— Mr. R. Wynne Williams, Dolgellau............ 280 Líaẅenydd............................................. 280 Halojfi y Sabbath â'n geiriau .................. 280 Pechod yn goddiweddyd ........................ 280 Manion. 280 Ar werth gah W. WILLIAMS, Printer, <S,c, Llangollen. ESB0NIAD AR V TeSTAMENT NEWYDD, GAN Y PARCH. B. ELLIS, (CYNDDELW.) PRISOEDD. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c......... (Jloth, 8s 6c......... Persian Calf, lOs. 6c. " II,— " 6s. 6c........ •< 8s. 6c......... " " lOs. 6c. " III.— " 7s. 3c......... •< 9s. Oc......... " " lls. Oc. Copi cytíawn " í'p. Os. 6c ......... •» ip, 6s. Oc " Ip. 12s. Oc. - YN AWlt YN BASOD, YR AIL ARGRAFFIAD O ESB0NIAD AR EPIST0LAU I0AN A JUDAS. G*» H. CERNYW WILLIA.MS, Corwbn. Mewn gwahnnol rwymindnu, 2s. Gch. a 2í. yr un, post free. Rhoddir y seitbfed i'r dosbarthwr, a gwneir gostyngiad pan ercbir dwsin neu ragor gyda'u gilydd. " Cyfrol luniaidd o 208 o dndalenau, wedi ei harsrraffu a'i threfnu yn gymmeradwy iawn ; a pha fwyaf yr ydym yn ymwneyd â'r cynn wysiad, mwyaf i gyd yr y dym yn ei hoffi. Y mae yr awdwr wedi gwneyd defnydd priodol o'r esbonwyr goi-eu, ond efe ei hun sydd yma drwy y cyfan—ei frawddegau clir. ei ledneisrwydd meddyliol. a'i osgo farddonol. heb adael i hyny ei arwain yn rhy bell o Iwybr yr esboniwr."—Rirch. H. JSifed L»wis yn, " Ngliyfaill yr Aetwyd." LLANGOLLBN: ARGRAFaWYD A OHYHOBDDWYD GAN W. Pris Tair Ceiniog. WILLIAM8. Tri Hnl \xrxrA A^ (Holwydcloreg Titus Lewis, 2ìc ■»- ü ilOlWyaaO] ap^ \ Catechism y Bedyddwyr, lèc. ° lCatechism y Plant, lc, y cant, 1 Cymhwys i bob dosbarth. > Ar werth yn Swyddfa y 6s. 6cJ Gjbbal. Blaendâl.