Skip to main content

gg-úlyfr A, B, C, jg.; L'yfr y Dosbirth C/ntaf, 6s. y cant; Lly'r yr aìI Ddosbarth, 8s. y oaût. öÿf. tLin. GEEAL. '%> AWST, 1894. "CANYS m ALLWM Nl DDIM JftJERBYN Y G#f|lOMEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. . "í TRAETHODAÜ, &c Hans Egede. Gan y Parch. J. D; Gwyl y Pasc.^Gan Mr. 'W. Parry DyddanẃWT Dosraniad o Párch. D. Ptíî? Gwersi oddiwrth Gan y Parch.I. JaJ O'dfaOn gydag enwogi aeth Timotheus .................... 211 ymadawedig. Gan y Parch. W- Evans, U. & L................... 213 Hynafiabthau,— , Galar tad ar ol ei nnig fab. Cyf. gan Henri ' Mtjllin................................................ 215 ÁnOMGI AD TT WASO,— The Arçnotated Paragraph Bible...............i 217 B«TH Aj.DDÍWBD Y GlFNODOLION ?............... 217 BARDDONIAETH. " Duw, cariad yw." Gan Gwyndud......... 218 Béöyddiad Crist. íîan Inrwertli Ddu ...... 218 Er cof, am deukuThos. Williams, Potkey. Gan7oan Alarus.................................... 219 Yr ara& Gan Dewt Nefydd ..................... 2Ì9 ■.")... . ■•■ íàf Ioan. Gah'$ WYSIAD. HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y cynllun newydd ogasglu at y Genadaeth 219 " cwrdd gwedli Cenadol........................ 219 .............................. 220 ......................................... 220 ,dol ardaerchog.................. 220 i'mmdi '"-. J;!|da.W,.:............................... 220 HteFODYDD Cyfarfod' B^m B^Coteg Bangor............ 221 Heol y Castell, Llangollen........................ 221 Seion, Caerwys....................,j................. 221 Bedtddiadau.......................................... 221 Galwadau ............................................. 221 Mabwgoffa,— Mr. John Roberts, Llangcllen.................. 222 Am frodyr o Windsor St., Lerpwl ............ 222 Adolygiad x Mis,— Ygyllideb............................................. 223 Mesur y tenantiaíd Gwyddelig............... 224 Dadsefydliad.......................................... 224 Ambswiabthau,— Cyfnòdolion............................................. 224 Llwyddiant Eisteddfddol ........................ 224 Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, §c, Llangollen. ESBONIAD AR Y TESTAMENT NeWYDO, GAN T PAROH. B. ELLIS, (CYNDDELW.) PRISOEDD. Cyfrol I.—Sheèts, 6s. 9c..........Cloth, 8s 6c......... Persian Calf, lOs. 6c. " II.— " 6s. 6c ... ..... " 8s. 6c......... " '• lOs. 6c. " III.— " 7s. 3c......... « 9s. 0c......... " " Us. Oc. Copi cyflawn " lp. Os. 6c......... " lp. 6s. Oc '<• lp. 12s. Oc. YN awr YN BAROD, YR AIL ARGRAFFIAD o ESBONIAD AR EPISTOLAU I0AN A JUDAS. Gan ,H. CERNYW WILLIAMS, Corwen. Mnw» gwahanol rwymiadau, 2í. 6cä. a 2s. 2c. yr un, post free. Rboddir y seithfed i'r dosbartiiwr, a gwneir gostyngiad pan erchir dwsin neu ragor gyda'u gilydd. "Cyfrol luniaidd o 208 o dudalenau, wedi ei hargraffu a'i threfnu yn gymmeradwy iäwn; aphal fwyaf yr ydym yn ymwneyd â'r cynnwysiad, mwyaf i gyd yr ydym yn ei hoffi. Y mae yr awdwr wedi gwneyd defnydd priodol ö'r esbonwyr goreu, ond efe ei hnn sydd yma drwy y cyfan—ei frawddegau clir, ei ledneisrwydd meddyliol, a'i osgo farddonol, heb adael i hyny ei arwain yn rhy | bell O lwybr yr esboniwr."—Piirch. H. Ètfea) Lewis yn " Nghyfaill yr Aetwyä." ARGRAFFWYD LLANGOLLEN: A CHYHOEDDWYD GAN W. Pris Tair Ceiniog. WILLIAMS. m • tt i * V íHolwyddoreg Titus Lewis, 2èc. ) Cymhwys i bob dosbarth. Iri JtlolwydciOreariCatechismyBedyddwyr, lèc. \ Ar werth ya Swyddfa y . _________ J_______• ■ lCatechism y Plant, lc, y cant, 6s. 6cJ GSBAL. Blaendil.