Skip to main content

•ÿ ' „,-,„. T,lvfr V Dwbirth C/ntaf, Ss. y oarj't; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant."®&, 'lilyfr A, d, .1, Ji-., •-' j ,,.rm._.m,r.-..n.—.„1-1...............I,,,,.. ,,,.-—___________„_,,,. Cyf. XLÌM. Y GREAL. GÖRPIIENAF, 1894. Khif 511. "CÀHYS Kl ALLWH Nl 001» *N ER8YH Y GWISIOÍÌEDD, QM0 DROS Y ÖWIRIONEOO.'-PAUl. Y CTNNWYSIAD. N | f TRAETHODAU, &0. Y Parch. Jarues Richsrds^ Pontypridd. Gan y Parch. E. Kuberts, D.D.............. "Cymmylau iliddwfr." Gan y Parch. H. 0. Wjlliams........................................ . Dosraniad o Ep.stol Cyntaf loan. Gao y Parch.D. Powell .............................i.:. Gwoithgarwch crefyddol. Gán y Pnrch. T. Jones ............................................ TWYSBlfAU O WiHlIfOt FBTJ6YDD,-- 176 177 183 Eflfeithiolrwydd aberthCfist..... Piseráu i gludo dwfr y bywyd .. Dylanwad llyfrau.................... Both y rnao pleser yu ei gostio Adolvgiaí> t Waso,— .TheGrand OÍd Book.............. Cyfnodolion............................. BARDDONIAETH. Yr' Iesu a wjdodd. Gan y Parcb."\V. T. Davies ... ..'.................."..... ..'............... 189 Er cof am Mr. Morris Prich&íd, Òemaes. Gan Hitydfab ..............................,..-.... 189 Cyfieitbiad o" Bydd myfdd c ryf'eddodau." Gan Hwyndud....................................... 189 Braint gwrandawr efetigyl. Gan Mmgani... 189 I Ffynnon Cwmtwrch. Gan Mr. D. Cynwal I Davies a Gwiiym U'yu-........................... 189 169 ! Y meddwyn. Gan Uwyd y Birlli............ 189 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Hanesion Cîfarfodtdd,— Cymraanfa Mynwy..............................;,. 190.' Cymmnnfa fenfro.................................. 190 I Seion, Ponkey ....................................... 190 ; Penycae................................................ 190 j Bryn, Llannefydd.................................... 190 I Llangian........................:........................ 190 i Cymtnanfa Dinbych, Ffiint, a Meirion...... 191 1 Cymmarifa Arfoù .................................... 193 Cymmanfu Môn....................................... 194 Heol y Castell, Llangolíen......;................. 195 I Bedyddiadau.......................................... 195 j Galwadad ........."..................................:. 195 Adolygiad y Mis,— j Y düiichwa alaethus yn Cilfynydd.........'., 195 1 Yr hen Fam, druan ! .............................195 j Y diweddar Baicb. W. Hughes, Uaiielli... lí^ô I • • '■■ i >. Amrtwiaethat;,— j Y pechod o wneyd dim........................... 196 : Cyfnfon Cyinmanfa Dinbycb, Ffiint, a ' Meirion............................................... 19í> 1R7 167 187 187 Ar werth (jin W. WILLIAMS, Printer, 8;c, Llanpollen. ESBONIAD AR Y TESTAMENT NeWYDD, GAN Y PARCH. E. BLLIS, (CYNDDELW.) l'RISOBDD. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c......... Cloth, 8s 6c......... Persian Calf, lOs. 6c. j .... II._ "■ 6s. 6c........ " 8s. 6c......... " " lOs. 6c. " III.— "____7s. 3c.......'.. 9s. Oc......... " "__ lls. Oc. Copicyflawn ' lp.0s.6c......... "lp.6s.0c......... " 'MpTläsTo'c. ESB0NIAD AR Y CALATIAID. i Gan y Parce. E. ROBERTS, D.D, Pontyphidd. Yn cynnwys 471 o dudalenau, ar bapyr da.'wedi ei rwymo yn gryf. Anfonir un gyfrol yn rhad trwy y llytbyrdy am 4s., a chwecb atn 3s. 6c. y eryfrol. eryda blaendâl. | Rhoddir yr elw arferol i Ddosbarthwyr. Anfoned y sawl sydd am ei gael yn fuan, gan nad oes nifer: mawr yn aros ar law. j HOLWYDDOREG ar "Haries lesu Grist hyd yn ddeuddeng mlwydd oed." Gan y Parch. I. James, Rhutbyn. Tris lo. yr un. Atifoner blaendâl i'r awdwr. • LLANGOLLEN: 'üf ARGRAFFWYD A (JHYHOEDDWYD GAN W. WILLTAMS. Pris- Tair Cei»iog. ,jj. (Holwyddoreg^TitusLewis.^èc. ) Cymhwys i bobdosbartn.