Skip to main content

«S-ölyfr A, B, C, ?Q.; L'yfr y Dosbarth Cmtaf, *s. y cmt; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8a. y cant.^S» «í .§ Cyf. XLIII. Khif 510. Y GREAL. • MEHEFIN, 1894. ............£t/>/tn%h*-:............^ "CABY5 «i ALLWN Hl DDIM YN E83ŸM Y GWIRI0HE00, OHO 08GS ¥ SWIRIOMEO!)."-PA«l. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. y Parch. Robert Wrlliams, Rhuthyn. Gan y Parch. 1, James....'............................. 141 Preeethau y myuyddnedd. Gan y Parch. E. K. Jon'es.......................................... 146 Dosraniad o Epstol Cyt,taf Ioan. Gan y Parch. D. Powell ................................. 149 Fy iechyd, &c. Gan y Parch. J. G. Jones. 155 Adolygiad y Waso,— The Holy Bible...........:............T............... 159 Tbe People's Bible................................. 15« Cyhoeddiadau Cassell & Co...................... 150 BARDDONIAETH. Y Parcb. Robert Williains, Rhutbyn. Gan Mr. Isaac Roberts................................. 159 . Carcbariad Pedr. Gan Rhytlftib............... 160 *r briodns Mr. Liewelyn Jones â Miss Uaibsririe Fvans. Gari Mrd.O. Edwards, (An-'.r.,',.) G. T. Williams, ac lotm li.flon.. 160 Ar briodasMr. John Denbigh Jorìes â Miss Sarah Llo.yd. Gan D-wl Nnfydd............ 160 Hirddydd têgyr haf. Gan Abram F.irdd.. 161 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Y Genadaeth .,'...................................... 161 Cenadaeth Llydaw................................ 162 Hanbsion Cyfabfodydd,— Groesgoch. swydd Benfro ........................ 163 Cyfarfod Chwarterol Môn ........................ 163 Calfarm, Aberdâr.................................... 163 Bedyddiadau.......................................... 163 Galwadau ............................................. 163 Dablithiau............................................. 163 Mabwgoffa,— Mrs. Talmer Williams. Anilwch............... 163 Mr. James Jones, Ponkey........................ 165 Adolygiad y Mis,— Mesur dadsefydliad a dadwaddoliad......... 167 Mr. Lloyd Georee a'i barti....................... 167 Agor camlas Manceinion .........,.............. 168 Y Parch. A. J. Parry, Cefn mawr............ 168 Ambtwiabthau,— . Ybyd...................................................... 163 Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, áre., Llangollen.' ESBONIAD AR Y TESTAMENT NEWYDD GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) PHISOEDD. Cyfhol I.—Sheets, 6s. 9c......... (Jloth, 8s 6c...../,.: Persian Calf, lOs. 6c. II.— " 6s-6c........ " 8s. 6c ......... " " lOs. 6c. " III.— " 7s. 3c ......... " 9S. 0c ......... " " lls. Oc. Copi cyflawn " lp. Os. 6c ......... 'Mp. 6s. Oc " Ip. 12s. Üc. Gwahoddwn ddosbaithwyr y GREAL i gychwyn <C3L*"KJJB8SjíSii.TtT yn ddioed tuasr fit gael yr Esboniari, trwy ba rai y eynnorthwyir y de'bynwyr ì'w f'eddiár,nu mewn riull hollol, esmwytb. Rhoddir yí chweched yn ihad i bob Clwb, n'eu i ddcsbmthwyr lle na byddo Clubiau.; Dy sgwylir tàl yn mhoö amfíylchiad gyria'r archebion. Y mae y cyfro'au wedi en rhwymo yn pryf a hardd, rhai mewn Blue Cioth da, a'r lleill yn y Persian Calf goreu, gyda bevelled boards, a marble edges, a byddant yn addurn ì unrhyw lyfrgell. , . .-.,.. D.S.—Lle r.ad oes dosbarthwyr na Chlubian, anfinir un neu yr oll o'r cvfrolau i nnrhyw gyfeiriad, wedi talu eu cludiad, ar dderbyniad tâl Uawn am danynt gan y Cyhoeddwr. HOLWYDDOREG ar "Hanes Iesu Grist hyd yn ddeuddeng mlwydd oed." Gan y Parch. I. James, Rhuthyn. Pris lc. yr un. Anfoner biaeridâl i'r awdwr. LLANGOLLEN: . . - ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WJLLIAM8. (Holwyddoreg Titus Lewis, 2.Jc 7T 1 11 i ja.uiwyuu.oreg ìiiub uewiì OOlwyadOreSr -{Catechism y Bedyddwyr, lJcT J ° (.Catechism y Flant, lc, y cant, 6s. 6c. Cymhwys i bob dosbarth. Ar werth yn Swyddfa y Gbeal. Blaondâi.