Skip to main content

.// 1 CAHYS N! AltWM MLOOIM YM ERBYM Y GWIRIOHEDD, ONO OROS Y GWIRIOMEDO.--PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y Parch. WiUiarn Richards, Ll.D., Lynn. Gan y Parch. W. P. Williams ............... 113 Dosraniad o Epstol Cyntaf loan. Gan y Parch. D. Powell ................................. 117 Ydiweddar Bareh. E.Thomas.üasuewydd. Ran y Parcti. VV. Jones........................ 122 Odfaon gydaer enwogion ymadawedig. Gan y Parch. W. Evaus, G. & L................... 128 TWSSENATJ O WAHANOI. FeTJSYDD,— Cariadallid .......................................... 130 Adolygiad x Wasg,— ThePulpitGommentary........................... 131 Orthodoxy and Heterodoxy..................... 131 CyrieithiadNe wydd o'r Testament Newydd 131 Yr Eglwys Gristionogol.......................... 132 Holwyddoreg Yfgrythyrol........................ 132 A Glance at tbe Parish Couücü's Bill ...... 132 Bjîth a ddywed y Csfnodolion?................ 133 BARDDONIAETH. Nid ofnaf. Gan Gwyndud........................ 131 Blodeuglwm. Gan Mngant..................... 134 " Ni chel grudd gystudd calon." Gan l'adr Watdo................................................... 134 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— y Genadaeth.......................................... 135 Hanesion Cyeabfodydd,— Cyfarfod Chwarterol Arfon..................... 136 Cyfarfod Chwaiterol Dinbych, Frìint, a Meirion................................................ 136 Cymmanfa Lerpwl...........,..................... 137 Sardis a Honeyborough........................... 138 Llansiliu............................................... 138 BED-TDDIADAtT.......................................... 138 Galwadatj............................................. '38 Daelithiau............................................. 133 Mabwgoffa,— ■ Miss M. A. Roberts, Caerynarfon............ 138 Adolygiad r Mis,— Yr aelodau Cymreig yn troi o'u tresi......... 139 Y Parch. A. J. Parry,Cefn mawr............ 140 rh' Ar werth gan W. WILLIÁMS,Printer, fyc, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) PHISOEDD. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c......... (Jloth, 8s 6c.........Persian Calf, lOs. 6c. u II._ " 6s. 6.c......... " 8s. 6c......... " " lOs. 6c. " III.— " 7s. 3c......... " 9s. Oc ......... . " " lls.Oc. Copi cyfìawn " Ip. Os. 6c ......... '• Ip. 6s. Oc lp. 12s. Oc. Gwahoddwn ddosbaithwyr y GREAL i gychwyn GZîJE-s"ÄlTJHJS3EC./&."KT yn ddioed tuag | I at gael yr Esboniad, trwy ba rai y cynnorthwyir y derbynwyr ì'w feddiannu mewn dull hollol; | estnwyth. Rhoddir y chweched yn rbad i bob Clwb, neu i ddosbaithwyr lle na byddo Clùbiau. i, i Dysgwylir tâl yn rnhob amgylchiad gyda'r archebion. Y mae y cyfrolau wedi eu rhwymo yn gryf7 ; a hardd, rhai roewn Blue Cloth da, a'r HeiU yn y Pergian Calf gòreu, gyda bevelled boards, a! I tnarble edges, abyddant yn addurn i unrhyw lyfrgell. D.S.—Lle nad oes dosbarthwyr na Chlubiau, anfonir un neu yr oll o'r cyfrolau i unrhyw gyfeiriad, | 1 wedi talu eu cludiad, ar dderbyniad tâl Uawn am danynt gan y Cyhoertdwr. HOLW YDDOREG ar " Hanes Iesu GriBt hyd yn ddeuddeng mlwydd oed." Gan y Parch. I. James, | Rhutbyn. Pris lc. yr un. Anfoner blaendâl i'r awdwr. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. W1LLIAM8. Pris Tair Ceiniog. S * tt i ti (HolwyddoregTitusLewis, 2jc. n Jtl01WydaOreff \ Catechisni y Bedyddwyr, lèc. J ° lCatechism y Tlant, lc, y cant, 6s. "V Cymhwys i bob doiäbarth. > .'/ Ar werth yn Swyddfa y 6c.) Gtìeal. Blaendâl.