Skip to main content

V, 8. C, )C.; Llyrfr y 'áíHbaPth Cjmtaf, W. y cant; Llyfr yr Ail Ddosbarth, 8s. y cant. Cyf. XLIII. Rhtf 507. Y GREAL MAWRTH, 1894 "CANYS Nl ALLWN Nl ODIM YN ERBYN Y UWIRIONEDD, ONO OROS Y GWRIQWEOa."-pAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y Parch. J. P. Davies, Tredegar. Gan y Parch. H. C. Williaros ..........„............... 57 Symmudiadau aelödau. Gan y Parch. J. ' Da vi es................'.................................. 61 Rhyddid a ì.unanymwadiad. .Qan Mr. R. P. Williams .......................................... 6* Hynaflaethau bedydd yn Mhrydain. Gan y Parcb.T. Frimston........'..'.................... 66 Yr eglwys a'r byd.................................... 68 Darllengarwch : ei fanteision a,'i anfanteis- ion. Gan Mr. J. W. Thomas.................. 69 ADOLYGIAD y Wasg,— V How to Rwd the Prophets.......;................ 74 The Cambridge Bible for Schools and Col- leges...................................................... 74 Actau yr Apostolion ................................-. 74 Cofiant y Parchedig Edward Matthews, o Eweni..............................,.................... 75 Llyfr Cyntaf Hanes ................................ 75 Amddiffyniad i'r Methodistiaid Cymreig ... 75 Cyhoeddiadau Cassell & Co........................ 75 yb äthraw ............................................. 75 Beth a ddtwed y Ctfnodolión ?..... ......... 76 Beth yw gweddi ? Gan y Parch. J. Picber- iag\ (loan Alun) ......,.............................. 78 Yr ysgol Sábbathol. Gan Mr. E. Jones...... 78 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gçngl Genadol,— Atf'rica..........;.....................................',..... 79 China...................................................... 79 Indta ...................................................... 79 Hanesion Ctearfodydd,— Bansror.........................,........................ 80 Treuddyn................................................ 80 .....;............................ 80 Bedyddiadau Galwadatf...... Daelithiau .. 80 Gohebiaeth............................................ 77 BARDDONIAETH. Emyn ar agoriad ystafell yn Run Perros, Llydaw. Gan y Parch. A. Ll. Jenkins ... 78 Y eoleuni clir. Gan y Parch. J. Gwyddno Williams................................................ 78 Tlysni blodau'r gwanwyn. Gan Machraeth Món...................................................... 78 Mabwgoffa,— ,) Y Parch. T. H. Price, Porthmadog............ 81 Misses Davies, Gwrecsam........................ 81 Mrs. Mary Williams, Lerpwl..................... 81 Adolygiad t Mis;— Yr Arglwyddi, ynte y wlad?...................... 83 Y Cynghreiriau Rhyddjfrydol..................... 83. AìtBYWI AETHAU,— Gweddio.................................................. 84 Symmudiadau gweinidoaion..........-........... 84 Crist yn Aberth, yn Allor, ac yn Offeiriad... 81 Manion................................................... 84. Ar werth gan W. ẂILLIAMS, Printer, §c, Llangollen^ Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.) PRISOEDD. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c......... Cloth, 8s 6c......... Persian Calf, lOs. 6c. H._ " 6s. 6c........ " 8s. 6c......... " " 10s. 6c. " III.— " 78. 3c ......... " 9s. Oc ..;....... ," '•' lls. Oc Copi cyflawn " lp. Os. 6c......... " lp- 6s. Oc ;" lp. 12s. Oc. Gwahoddwn ddosbattbwyr y GREALi gycbwyn C5H-.1LJ_B_V__T yn ddioed tuaer at gael yr Esboniad, trwy ba rai y cynnorthwyir y de'bynwyr ì'w feddiannn mewn dull hollolj esmwyth. Rhoddir y chweched yn rhad i bob Clwb, neu i ddosbatthwyr Ile na byddo Clubian. Dysafwylir tâl yn mhob ameylchiad gyda'r archebion. Y mae y cyfrolau wedi eu rhwymo yn stryf II a hardd, rhai rnewn Blue Cloth da, a'r lleill yn y Persian Calf goreu, gyda bevelled boards, a| marble edees, a byddant yn addurn i unrhyw lyfrgell. D.S.—Lle nad oes dosbarthwyr na Chlubian, anfonir un neu yr oll o'r cvfrolau i unrhyw gyferiad, wedi talu eu cludiad, ar dderbyniad tâl llawn am danynt gan y Cyhoeddwr. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. T« tt -i ii (Holwyddoreg Titus Lewis, 2jc. \ ri JtlOlWyClClOreg'-iCatechismy Bedyddwyr, ljc. } ''/■". ö lCatechism y Plant, Ic, y cant, 6s. 6c.) Cymhwys i bob dosbarth. Ar werth yn Swyddfa y Gbeal. Blaendíìl.