Skip to main content

r A, B, C, JC.; Llyfr y Dosbarth Cyntif, 83.. v oiit; Ltyfr yr Äil Ddosbarth, 8S. y Cant. «5» Cyf. XLIII. Hhif 506. Y GREAL. CHWEFROR, 1894 CAHYSi-'MI ALLWN Nl DDIÍW YN ERBYN Y GWIRIONEDD, ONO OROS Y GWiBIOMEDO.'-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Cynddelw. Gan y Parch. D. Powell...,........ 29 .Odfaon-gydagenwogior., yraadawedig. Gan yParch. W. Evans, G. & L..................... 34 Gweithiau awdurol y Parch. Christmas Evans. Gan y Parch. O. Dav.\es ............ 'iô Egwyddorion dechreuad eglwys. Gan y Parcb.,D. Davies.................................... 38 " Beth yw y ceryg hyn? " Gan y Parch. J. H. Hughes............................................ 40 TwrsÉiíATí o Wahanol Fettsydd,— Pechod a'r Gwaredwr .............................. 43 Melus yn ddiau yw y goleuni..................... 43 Sut i ennill pethau da.............................. 43 Adolygiad y Wasg,— Esboniád ar yr Epistol at yr Hebreaid ...... 41 Cyfnodolion..............................................44 Nefoedd. Gan Mr. D. NTefydd Dayies.... Prynu yr arnser. Gan Mr. W. G. Jones.. I'r merthyron. Gau Mr. E. Jones ....... Beth a bdîwbd y OîB'NODOLION ? BARDDONIAETH. Y diweddar Myfyr Enüyn. Gan Llifon, loan liees, a Dewi (rwendraelh........................ 47 Er cof p,m Misses Davies, Wrecsatn. Gan ÜUuddfryn a H....................................... 47 Un bedydd. (ìan R. W.............................. 47 Er cof am Mr. John Alban Jones, Gelli, Rhondda. Gan ÿ Parch. S. G,- Bowen ac Un o'r Ttjlwylh....................................... 4S HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Y Genadaeth a'i gwrthwynebwyr............ 49 Oenadaeth Llydaw.................................... 60 Hanesion Cyfaefodydp,— Cyfarfod Chwarterol Arfon........................ 51 Cyfarfod Chwarteról Môn........................... 52 Cyfarfod Hanner-blynyddol Cymmanfa Din- bych, Ffiiut, a Meirion......................'...... 53 Bedyddiadau .......................................... 54 Galwadatj................................................ 54 Daelithiatjt............................................. 54 Mabwgoepa,— Mr. David C. Lewis, Lerpwl................/.... 54 Y ddWeddar Mrs. W. R. Edwards, Caer- fyrddin...........................'■■■■■■-----'•■....... 55 Adolýgiad x Mis,—' Gvr«leidyddiaeth........................................ 56 Etholiad Horneastle, a'r wers a ddysga...... 56 Manion 50 Wedi ei rwymo yn hardd, bevelled boards, 208 0 dudalenau. ESBONIAD AR EPISTOLAU I0AN A JUDAS. Gan H. CERNYW WJLLIAMS, Ct^tẂBN. Anfonir copi yn dáidraul drwy y post ar dderbyniad P-O. am 2s. Cc. dosbarthwr. Rhoddir y seithfed i'r " Yr hyn sydd ar y 'bobl' eisieu ydyw, Esboniad ar lyfrau y Beibl heb erael ei fritho â geiriau Groeg a Hebraeg, a'i frawddegau heb gael eu beichio âg enwau Seisnigr a thramoraidd. Aryrun pryd, y mae ar y bobl eisieu Esboniad gan un y gwyddant fod eanddo wybodaeth o ieithoedd gwreiddiol yr Yserythyr, ac un cydnabyddus â syniadau yr esbòíiwyr diweddaraf mewn gwahanol ieithoedd, ac un a all ddwyn yr holl wybodaeth a fyddo ganddo yn wasanaethgar i gynnyrchu Es- boniad ag y gall gweithiwr cyffredin nniaith eistedd i lawr ar ol ei ddiwrnod gwaith i'w <i<iärìleo, a theimlo ei fod dan arweiniad diogel a difyrus. Y mae yn dda genym alìu llongyfarch Mr. Cernyw Williamsar ei lwyddiant i gynnyrchu hyn. Fel Esboniad i'r bobl ystyriwn ef yn model." —Y IAusem. " Y mae y rhaardraeth manẅl a helaeth yn dangòs fod yrawdwr wédi ymgydnabyddu â'r gweith- iau goreu ar yr Epistolau hÿn. Troisom i'r Esboniad ar lawer adnod ddyrys, a chawsom ein bodd- loni agos bob tro. Rhoddir i ni aml sylw beirniadol craff, ac nid yw yn fyr o apeliadau ymarferol a wnant les i'r lliaws. Y mae hwh yn cynnwys y rhagoriaethau sydd yn anhebgoröl mewn Esboniad poblogaidd."— Y Dysyedydd. "Dylai yr Esboniad[ hwn fod yn meddiant pob teulu Cymreig."— Yr Ymwelydd. • HOLWYDDOREG ar "Hanes Iesu Grist byd yn ddeuddeng mlwydd oed." Gan y Parch. I. James, Rhuthyn. Pris lc. yr un. Anfoner biaepdàl i'rawdwr. ' l LLANGOLLEN: ARGRAPPWTO A OHYHOEDDWYD GAN W. Pris Tair Ceiniog. WILLIAMS. rn • tt t ii fHolwyddoreg Titus Lewis, 240. \ ln HolwYddOreffiCätechismyBedyddwyr, ljc. \ +vnnrj & lCatechismyriant, lc, ycant.Gs. 6c.) Cymhwys i bob dosbartb. Ar -werth yn Swyddfa y Gbeal, Blaendâl.