Skip to main content

-;" •■■■■■' ' -<■ LU't'r y Dosbarth^C/fitaf, Ss. y ciut; lAytr BBWBBBgf IIID yr Ail Ddosbarth, 8s. y canfc."^ Cyf. XLI1 Uiìíf 5Q5< Y GREAL. IONAWR, 1894. "CANYS Nl AUWN Nl OOIM VN EfíBYH V GWIRI0NE00, OND OROS Y GWIRIONEOO.'-PAUL. y CYNNWYSIAD. TEAETHODAÜ, &c. Cofeb y Parch. David D. Evans, Pontrbyd- yrun. Gan y Parcb. T. Lewis ............... 1 Odfaon srydag enwogiorj ymadawedig. Gan yrParch. W. Evans, G. & L.................... 4 Pregeth Paiil yn Athen. Gnn y Parch. C. Davie8................................................. 6 Y llwybr i gymdeithas gyda Duw. Gan R. Mason Boyd, M.A....:............................. 12 Annoaaeth i weithgarwch cref'yddol. Gan y Parch. Ü. W. Phillips;......................... 41 TWYSENATJ 0 WaHABOL FEESYDD,— Y saint yn y byd...............i....................... 17 Adoltgiad t Wass,— What think ye of the Gospels?................... 17 Hanesy tíedyddwyr yn Nghymru ........... 18 Bete a ddywbd y Cîfiíodoi-ion ?............... 18 BARDDONIAETH. Huaanymhcliad. Gan y Paich. H. 0. Wili- 'iams..............___...................................: 19 " Mawr yw dirgelwch duwioldeb." Gan y Parch. J. Gwyndud Jones.................... 19 Yrnson tad uwchbeu ei faban. GanyParch. W. T. Davies......................................... 19 Y tragywyddòl wawl. Gfm Meiyant ......... 20 1 ba le y ffoaf o wyddfod fy Nuw ? Gan Mr. W. Terry................................................ 20 Er cofiadwriaeth am Miss S. J. Davies.. Oian Mr. John Roberts,j(/wo» ab Dafuld.). 30 Myfyrdod rìdechreu blwyddyn. Gan Mr. R. H! Thomas.......................................... 20 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Goarsi, Genadoij,— YGenadaeth............................................ 21 Y flbrdd i 'ehwyddo y casgliad Cenadol eleui..................................................... 22 Hanesioií Cifàbfodydd,— Machynlleth............................................. 22 tìetbesda, Arfon...................................... 22 ■Llttinfi'llen............................................... 22 Bangor...................................................... 22 Ua'ersalem, Maesteg................................. 23 Saletn Newydd, Ferndale....,...................... 23 Bbdyddiadatj..........;............................... 23 Gaiwadau................................................ 23 Darlithiaü.............................................. 23 Pbiodasau................................................ 23 Mabẃgoffa,— Mr. John Simon. Rhuthyn........................ 23 Mrs. Margaret Robeits, Llangolleu........... 23 Y Parch. G. K. Jones. Cefn mawr............... 24 Diaconiaid ymadawedig Salem, Llansarit- ffraid..................................................... 25 Adolygiad y Mis,— Y bleidlais o ddiöyg ymdrìiriedaeth yn y weinyddiaeth ar bffac y llynges ...,..;...... 27 Etholiad Accnnaton...................;............. 27 Tŷ y Cyöredin a gwelliantau Tŷ yr Arglwyddi ì fesur cyfrifoldeb y meistrad- oedd ..........Í....-.Í,................................ 28 A—bywiaethau,— i Annibyhiaeth diwydrwydd........................ 28 Ystádegaeth y Bedyddwyr........................ 2S CYFROL LXVIII —PRIS lc. YN FISOL. YR ATHRAW: Hen Gyhoeddiad yr Ysgolion Sabbathol, addurnedig â Darlnniau. golygyddion: Parchedigion 11. WILLIAMS, Nantyglo; a Dr. ROfìERTS, Pontypridd. Anfoner archebion am yr Athbaw i'r Argraffydd, Mr. W. Willinms, Lianyolten. ■.,.'■ 1 '' i '.x:' " Arwerthgan W. WILLIAMS, Printer, <Src., Llangollen. Esboniad ar y "Testameiit Newydt GAN î PARCH. R. BLLIS, (CYNDDELW.) PRISOEDD. Cyfhol I.—Sheets, 6s. 9c ......... (Jloth, 8s 6c ......... Persian Calf, lOs. 6c " II.— " 6s. 6c........ " 8s. 6c......... " '' lOs. 6c " III___" 7s. 3c......... " 9s. Oc......... " " lls. Oc Copi cyflawn " Ip. Os. 6c " lp. 6s. Oc " Ip. I2s. Oc LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. >Tn . T_ íHolwyddoregTitusLewis. 2Jc. ) Cymhwys i bob dosbarth. AI*1- Xl01WVCldore2r'{Catechípm y Bedyddwyr,,ljc. \ Ar werth yn Swyddfay V ■ lCatechism y Plar' Ic, y cant, 6s. 6c.) Gbeaì. Blaèndâl.