Skip to main content

V ^ it&tt 'MiUuw* CYHOEDDIAD MISOL AT WASAXAETH -**Y BEDYDDWYR.*^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd." — Paul. GOLYGYDDION:— Parcbedìôìon 0. Dawes, ü.ü.; f>. C. Wìllìams; a 3. R. Iftorrìs, D.O. RHAGFYR, 1905. Y f'YNNWYSIAD. TRAETHODAU, \c. Perthyniis atlmiwiaeth â buchedd. Gan y Purch. D. Lloyd......... fiüíi Llythyr Christnias Eviuis ;it /.'. <ih Gtnltjhi Ihln . ... ........ 318 Oytiawnhad yn tirwain. nid i hechod, ond i .santeiddrwydd. ôau i)r. Morris ................ 316 Llythyrau Christnias Evìuis íit John Wiiliains. New Yoik.............. 320 (íwrly y Pêrlysiau .................................................................. 322 Ahoi.Yiìiad v Wasci.— The Oiowth of Ohristian Faith................................................... 323 Joíi iind his Couii'orters .. .. ................................................. 323 Enivnwvr Owvnedd— Yr ATHEaw ...................... BARDDONIAETH. (4wiiii dv nrt'ii (t,-iii Siiniltni............................ Y ncfoc'd.l. Ohii Lh-mò-ui- Lh'uiu................. ............... 323 ... 324 Y UON(tL.AxE\A1iüL........................................................................... 32ô HAXESIOXsCYl''AKE01)Yr;P ............................................................. 32G BEDYDDIAIIAU.....•............................................................................. 3*7 OALWADAU.................................................................................... 327 DAIîLITHIAr ............................................................................. 327 PlUODASAU ........................................................................................ 827 MaRWítOEEA .................................................................................... 327 ADOI.YÍUAD Y MlS ............................................................................ 32ü Amiíywiaethau......................................................................... 330 Maxiox ........................................................................................... 33.0 y cyxx\vys1a1> ............................................................................... 331 LLANGOLLEN: ARORAFFWYD A CHYHOEDDWYD OAN W. WILLIAMS. SWYDDFA'R GlìEAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.