Skip to main content

'fl <Mélo£-^s± Cyfrol LIV. SEFYDLWYD 1852. Rhif 646. y Greal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ♦*Y BEDYDDWYfc*^ ^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."—Panl. ^rcr- GOLYGYDDION:— ^® Parcbedìôìon 0. Daiẁs, D,D.; fi. C. Wìllìams; a J. fl. morrìs, D.î>. * ^ ^ --------------------------------------........— jpfp TACHWEDD, 1905. ^ÄÌTÖ Y C' Y N N W Y S IA I >. TRAETHODAU. &C. Y diwyjîiad erefyddol a beiniiadaeth Feiblaidd. Gan y Pareh. D. Wyro Lewis...................................................................... 281 Meléhisedec. Gan y diweddar Jt. nb Gi'-iìijm Jhhi .......................... 28jfi Liwn u Thadolaeth. Gan y Pareh. H. C. Ẅilliams.......................... 290 Gwcly y Pêrlysiau.....................................~ ......... 293 Myíyrdodau yn Llyí'r y Dadjruddiad. Gan y Pareh. T. Davies...... 294 ^<$x% Llythyrau Christnias Evans at John Williains, New York.............. 296 j(A Aiiwiiedd yr annuwiol. Gan L'ifhitin ............................................... *20!< ^$& Twysenau o Wahaxol Feusydd,— Rhaîírithwyr—" Digiwch, ae na pheehwch" ......'.............................. 300 ^Sfft "A welwyd jran augylion"—Marwolueth...................................... 300 £*>|S3-^_.1,i Adolygiad yWasg.— ^(ÈìifÌîl)) Theuseof the .Sciipfures in Theolo<ív........................................... SOl ^sl'lsC The Book of Job........................................................................ 301 eV/Sliìlfc'J I* Gciiinfii—Yr Atheaw ..........................................■„.................... 302 ^ká£yẅ • BARDDONIAETH. }fe Y nefoedd. Gan IJeiwì-n'r Lhrinu'................................................... 302 Iesu.................................................................................................. 30:'. y^ Y CtONOL Gexadoi............................................................................ £04 ^S§L Hanesion Cyfahfodydd................................................................ 305 £>yg3j BEDYDDIADAU .................................................................................. 300 ^flm Galwadau........................................................................................ 306 e^/© Darlithiau ................................................................................ 300 ADOLYGIAD Y MlS............................................................................. 300 AMRYWIAETHAU................................................................................ 308 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS. SWYDDFÁ'R GJtlìAL A'R ATIÍRAW. ~~^ÿ%ËSM Pris Tair Ceiniog. '^Stiî pMÌHPlNw ___________________Ét______________