Skip to main content

Cyfrol IIY, 3EFYDI.WYD 1852, Bhif 644, y mm j CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH -**Y BEDYDDWYR.të^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."—Paul. GOLYGYDDION:- Parcbedìflìon 0. Dauìes, ü.î).; fi. C- Wìliìams; a % R. ffîorrìs, D.D, MEDI, 1905. Y C' Y N N W Y S IAI). TRAETHODAU. kc. Melchisedec. Gan y diweddar R. <tl> Gicilym JJili' ........................... 225 Y dyn heb wisg y briodas. Cian y Pareh. T. Baker ....................... 23(» Yr àrgyfwng arianol yn y Ceiiadaethan Tramor. Gan R.R.W.... 235 Y llyfr wedi ei selio â saith sel. Gan y diweddar Bareh. J. J. Williams......................................................................................... 237 Twysenal* o Wahanol Fecsydd,— Dyledswydd yr eglwys at y dychweledigion.................................... 242 -^^ LÌwyddiànt ènaid............ ................................................................. 242 «"ifftí Adolygiad y Wasg,— ^^g^S The World's EpocB-Makers.............................................................. 243 ~m««i Pwlpud Noddfa............................................................................... 243 Emynau Pen y Mynydd.................................................................... 244 I" Tmethoiìiirhl—Yr ÀTHBAW ............................................................ 244 B A RDDONIAETH. Gweithia. Gan Sijhiloo................................................................. 244 "Nawylweh o'in plegyd i." Gan Teroìýryn ................................... 24ô J. Spínther Jaines, Litt.D. Gan Anaph Ghin Ebmi ....................... 243 Awn allan i'r prif it'yrdd a'r caeau. Gan Slyfur Hc.tin ..................... 245 Y Gonol Genadoi.......................................................................... 246 HANESION OYFABFODYDD................................................................. 247 BEDYDDIADAF.................................................................................... 248 Galwadaf..................................................................................... 248 Mabwooffa......................................-.............................................. 24ít Adolygiad y Mis......................................................................... 251 MANION ........................................................................................... 252 —■-----------------JU^O-^SSHÍHLT-U—==—------------ LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS. SWYDDFAR GRK.ll. A'R ATIIRAW. Pris Tair Ceiniog.