Skip to main content

CyfrolLIY. SEFYDLWYP 1852, Rhif 643. y Greal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH -HW BEDYDDWYR.^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."—Paul. GOLYGYDDION:— Parcbediôìon 0- Davìe$, D.D.; fi. C. Wì!lìam$; ___________a 3, Jl. ffîorrìs, D.P»_________ AWST, 1905. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y Parch. R. Brown, Pentyrch. Gan y Parch. W. Jones, (Ap JthtjnJ 197 Adgyíodiad Orist. Gan y Parch. W. Bichards................................. 201 Fy jSíyddlyfr. Gan y Parch. J. Symlog Morgan............................. 204 Y weinidogaeth. Gan y Parch. E. U. Parry.................................... 207 Addoliad. Gan Mr. W. Roberfcs................................................... 210 Twysenau o Wahanol Feusydd,— Bedydda swper yr Arglwydd........................................................... 214 Cybydd-dod....................................................................................... 214 Adolygiad y Wasg,— School Teaching and School Reform................................................ 215 Gofyniadau ar Mat. xiv.—xxviii........................................................ 215 Cyínodolion....................................................................................... 215 Yr Athraw....................................................................................... 216 The British Weather Chart.............................................................. 216 BARDDONIAETH. Sŵn diwygiad. Gan Gtrili................................................................. 216 I Mr. T. C. Evans. Gan Eìfyn........................................................ 216 Ar ol Mrs. Davies, Fforddlas. Gan J. Williams.............................. 217 Y flynnon. Gan Llenor o'r LlwynL.................................................. 217 Y GONGL GENADOL............................................................................ 217 Hanesion Cyfabfodydd.................................................................221 BEDYDDIADAU.................................................................................... 224 GALWADAU........................................................................................ 224 DABLITHIAU....................................................................................... 224 ADOLYGIAD Y MlS............................................................................. 224 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog.