Skip to main content

CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH ^Y BEDYDDWYR.*^- "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."—Paul. GOLYGYDDION:- ParcDedìôìon 0- Daoìes, D.D.; B. C. Wiilìams; _________a 5. ü. ffîorrìs, î).ü._________ MEHEFIN, 1905. C Y N N W Y 81AI). TRAETHODAU, &c. Y pechadur mawr. Gany Parch. I. James...................................... 141 Odfa gydag Evan Roberts. Trwy law y Parch. E. W. Davies........ 146 Y weinidogaeth. Gan y Parch. E. O. Parry.................................. 150 Thomas Chalmers. Gan Mr. E. Evans............................................. 153 Y dyehweledigion a chyfartbdydd creíyddol v ylant. Gan Mr. E. Owen ........................................................................................... 158 TWYSENAU 0 WAHANOL rEUSYDD,— Yr agwedd addas i ganu mawl ......................................................... 100 Gweddi a gweniidogaeth y gair...................................................... 161 Adolygiad y Wasg,— Bedyddwyr Cymru....................................................................... 161 Hanes Iesu Grist i'r Bobl.......................................................... 161 Hanes y Bedyddwyr yn Nghymru.................................................. 161 Adroddiad Undeb Bedyddwyr Cymru............................................. 162 Ÿr Athraw.................................................................................... 16-2 Cyi'nodoliou..................................................................................... 16-2 BARDDONIAETH. Ymddiriedaeth. Gan Mr. B. Morgan ............................................. 162 Rndium. Gan Abon.................................................................... 163 Blodeviyn v glaswelltyn. Gan LJcnoro')- Lhryni............................. 163 Hen benmll ................................................................................... 163 Y GONGL GENADOL........................................................................... 163 Hanesion CYFARFODYDD................................................................ 164 Bedyddiadau..................................................................................Í65 Darlithiau ...............................................................................30*! ADOLYGIAD Y MlS........................................................................... 166 AMRYWIAETHAU......................................................................... 167 Manion............................................................................................IHH LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, BWYDDFA'R GREAL A'R ATItRAU'. Pris Tair Ceiniog.