Skip to main content

Cyfrol LIV. SEFYDLWYD 1852. Rhif 637. y 6real: CYHOEDDIÄD MISOL AT WASANAETH ^*Y BEDYDDWYR.*^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."—Paul. GOLYGYDDION:- Parcbedìôìon 0, Daẁs, ü.î).; f>. C. Wìllìams; _______a J, n. morrts, P,D._______ CHWEFROR, 1905. Y C YNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y diweddar Barch. Walter Samuel. Gan y Pareh. J. Davies............ 2!» Cymhwydderau i addoli. Gan y diweddar Barch. J. J. Williams .... 34 Tosturi. Gan y Pareh. D. Bassett.................................................... 38 Ffyddloniaid annghoíiedig yu mhlith y Bedyddwyr. Gan y Parch. J. G. Williams ............................................................................... 44 TWYSENAU O WAHANOL FEUSYDD,— Y diwj'giad—y ftordd i'w gael........................................................... 46 Araeth £van Roberts j'n y diwygiad ................................................ 46 Adoly'giad y Wasg,— Owen Glyndwr—Pwlpud jT Beirdd...................................................... 47 Cyfnodolion ........................................................................................ 48 BARDDONIAETH. Liwj'giad 1904—5. Gan leuan l'aäarn ................................................ 48 Y diweddar Barch. W. öamuel, Lerpwl. Gau j* Parch. J. H. HughesaH.C.W.................................................................. 48 Cyfarehiad i Capt. Parrj', Llandudno. Gfin j' Parch. A. Morgan ... 48 Gweddi am j'r Ysbryd Glan. Gan R. J. Jones ................................. 1!> Y GONGL GENADOL ............................................................................ 40 Hanesion Cyfaefodydd .................................................................50 BeDY~DDIADAU ..................................................................................... 53 Maewgoffa ......................................................................................53 ADOLYGIAD Y MlS .............................................................................. 55 Ameywiaethau.................................................................................5(5 Manion...............................................................................................56 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GlìEAL A'R ATIIRAW. iV-»