Skip to main content

jAs^* T^^-o^ y 6real: SEFYDLWYD 1852. Rhif 700. YHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH -HcY BEDYDDWYR.*^ 'Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."—Paul. GOLYGYDDION:- Parcb. 0. Dawes, î).î)., Caerpnarfon; a'r Parcb. f>. Certipw Wìilìams, Corwen, MAI, 1910. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Uwchfodaeth a Mewnfodaeth. Gan y Parch. D. Powell.................. 113 Clust Malctms. Gan Dr. Harries................................................. 317 CyfeillachCyinmaiiía Lerpwl. Gan y Parch. J. Davies......... 119 Tystiolaeth V Beibl am Grist yn brawf o'i Ddwyfoldeb. Gan Deui Gìan ülwìfrì .................................................................... 123 Ymweliad â Phalestina. Gan y Parch. J. Grimths........................ 127 TWYSENATJ O WaHANOL FEUSYDD,— "Eithr am i ti eu cadwallano'r drwg" .......................................... 131 " A deflir i'r tywyllwch eithaf "......................................................... 131 Adolygiad y Wasg,— Marcus Aurelins and the later Stoics............................................... 132 The Hibbert Journal— Y Gwir An. D. Lloyd-George .................... 132 Owersh'fr ar Gen. xxvi—1............................................................... 132 Yr Atheaw................................................................................ 133 BARDDONIAETH. YdiweddarBarch.M.Boberts, Llantfollen. Uany Parch.A.Morgau 133 Gweddi y gwael.-Y Dyddanydd. Gan y Parch. J. H. Hughes...... 133 Yrehedydd. Gan Symlog ................................... 133 Dylanwad ymweliad Iesu Grist ft'r byd. Gan J.R...................... 133 BÌodau Mai. tìanJJedirijn—Mai Delyneg. tìtinTiurcnon . .^ . - 134 Ymson hiraeth. Gan M'. Hughes- O! paid a throi yn ol. tìa.JE(/oe.s 134 Yfronfraith. Gan Guiý'n Llyfmcy.................................................. 134 Y GONGL GENADOL............................................................................ 135 Hanesion Cyfaefodydd.................................................................. 136 Bedyddiadau.................................................................................... 138 Dablithiau................................................................................... 138 Galwadau............................................................•■■........................ 138 mabwgoffa . ............................................................................. 138 ADOLYGIAD y Mis......................'...................................................... 189 Ameywiaethau...............................................................................1^0 Manion .......................................................................................... 140 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATHRAW. Pris Tair Ceiniog. RHIFYJST 700.