Skip to main content

'Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."—Paul. GOLYGYDDION:— y ParcD. 0, Datẁs, D-D-, Caerpnarfon; a'r Parcb. f>. Cernpiu Wìllìams, Corwen. TACHWEDD, 1909. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Y Parch. J. Davies, Birkenhead.—Darlun. Gan y Parch. H. R. Roberts.............................................................................. 2S1 Moesoldeb <íweithred. Gan Dr. Harries........................................ 284 Fy Nyddlyír. Gan y Parch. J. Synilog Morgan ........................ 290 Odfaon gydag Enwogion Ymadawedig. Oan y Parch. W. Cynon Evans, G. & L........................................................................ 292 Ymweliad â Phalestina. Gan y Parch. J. Griífiths....................... 295 Adolygiad y Wasg,— Idealism as a Practical Creed......................................................... 299 Pholepomena to Systematic Theology ........................................... 299 Cyfnodolion..................................................................................... 300 BARDDONIAETH. "Mae rhywun yn wylo o hyd." Gan loan ap Ioan........................... 300 Emvn priodas. Gaii y Parch. D. Bassett....................................... 301 Rhwhlfiyn. Gan Llifon .............................................................. 301 Crageh fechan. Gan Rhydfab.......................................................... 301 Mae'r gauaf wedi dyfod. Gan T. Pierce......................................... 301