Skip to main content

Cyfrol LVIII; SEFYDLWYD 1852. BJüf 691. y fireal: CYHOEDDIAD MISOL AT WASANAETH *#Y BEDYDDWYR.^ "Canys ni allwn ni ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."—Paul. GOLYGYDDION:— y ParcD. 0. OaDìes, D.D., Caerpnarfon; a'r Parcfc. f>. Cernpu) WMìams, Corwen. AWST, 1909. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU. &c. Y diweddar Mr. Robert Edwards, Bryn, Pandy'r Capel. Gan y Parch. W. G. Owen, (Llifon,)—Dablttn............................... 197 Yr anghenrheidrwydd o feddu sel dros achos Iesu Grist. Gan y diweddar Barch. J. J. Williams..........................................'.. 204 Ymweliad A Phalestina. Gan y Parch. J. Grifiiths......................... 206 Adgoüon Athrofaol. Gan Dr. Griffith............................................. 210 TWYSENAU O WAHANOL FEUSYDD,— Ffordd iachawdwriaeth................................................................... 212 " Yn ogoneddus mewn santeiddrwydd" .......................................... 213 Dylanwad cerddoriaeth.................................................................... 213 Adolygiad y Wasg,— The Pauline Epistles ....................................................................... 213 Howtospeak in Publie-Yr Athraw.............................................. 214 Cyíuodohon..................................................................................... 214 BARDDONIAETH. Troedigaeth Saul o Tarsus .................................-........................... 214 Marwolaeth Judas ................................................. ..................... 215 Awel yr hwyrddydd......................................................................... 215 Y Gongl Genadol............................................................................ 215 Hanesion Cyfarfodydd.................................................................. 216 Galwadau.................................................................................. 220 Bedyddiadau................................................................................... 220 Marwgoffa...................................................................... 220 ADOLYGIAD Y Mis ........................................................................... 221 AMRYWIAETIIAU ......................................................................... 223 MANION ....................................................................................... 224 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. WILLIAMS, SWYDDFA'R GREAL A'R ATIIRAW.